Societat 11/04/2017

Salut destina 13 milions d'euros addicionals als 155 CAP més vulnerables

La conselleria que lidera Toni Comin ha decidit quants diners dona i a quins centres ajuda en funció d'un nou indicador que quantifica la desigualtat

Laia Vicens
3 min
Treballadors d'un CAP, afectats per sensibilitat química

BarcelonaEl departament de Salut repartirà aquest any 13 milions d'euros addicionals entre els 155 equips d'atenció primària més vulnerables. L'objectiu del departament que lidera Toni Comín és reassignar els recursos per poder combatre les desigualtats en salut. En cinc anys, el Govern hi destinarà 65 milions d'euros que s'hauran de dedicar a recursos humans. El repartiment d'aquests recursos extres –no s'han pogut repartir fins que no s'han aprovat els pressupostos al Parlament– s'ha fet a partir d'un nou model de finançament dissenyat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

L'AQuAS va crear un indicador social compost que té en compte set factors diferents: els percentatges de població amb ocupacions manuals, de nivell d'estudis baix, d'exempts del copagament farmacèutic, de rendes inferiors als 18.000 euros i de superiors a 100.000, i les taxes de mortalitat prematura i hospitalitzacions evitables. El resultat és un número ponderat que permet ordenar el grau de vulnerabilitat de cada CAP de Catalunya.

Aquest nou indicador ha permès calcular un nou model per assignar els recursos i també detectar que dels 369 CAP que hi ha, 155 reben menys recursos dels que els tocaria amb el nou model i, per tant, hauran de rebre un increment, que anirà dels 30.000 als 200.000 euros aquest any. La resta de CAP –en principi s'havia previst ajudar 180 centres– queden fora, perquè el diferencial entre el nou model i la renda per càpita actual és positiu.

Aquest "plus", segons ha definit Comín, anirà destinat a incrementar el nombre de metges i infermers, sobretot. El director del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha dit que no es pot concretar quants professionals es podran contractar, perquè ho decidirà cada equip "autònomament", segons el que necessitin.

Com s'ha decidit quins CAP rebran diners i quants? S'han ordenat de més a menys les 155 àrees bàsiques de salut en funció del seu índex de privació social creat per l'AQuAS i s'han dividit en quatre blocs iguals. A les del primer, les més perjudicades (amb un índex més alt de privació social) se'ls ha assignat el 40% de la diferència entre el que els tocaria amb la fórmula AQuAS i l'assignació que van rebre el 2016; en el segon cas, un 30% d'aquesta diferència, i en el tercer i el quart, un 25%. "És una discriminació positiva feta amb precisió quirúrgica", ha explicat Comín.

Els 13 milions que es repartiran de més a les 155 àrees bàsiques de salut surten de la partida dels pressupostos destinada a l'atenció primària. Aquest capítol rep en els comptes 1.377 milions d'euros, 27 milions més que el 2015. D'aquests 27, 13 aniran dedicats a "ajustar el finançament dels equips de primària a la nova fórmula de pagament".

La principal conclusió és que els CAP més afavorits per la nova redistribució són els que tenen un índex socioeconòmic més desfavorable. Això no vol dir, però, que els CAP de les zones més pobres siguin els que rebran més recursos a partir d'ara, sinó que els diners que s'hi destinaran estan ponderats i atribuïts en funció de la desigualtat detectada entre el que rebien fins ara i el que haurien de rebre.

Això explica que hi ha alguns CAP que tot i tenir l'indicador de privacitat baix reben la xifra màxima de 200.000 euros, com el cas dels CAP de Terrassa Rambla o Lleida Nord. En aquests casos, encara que estiguin en una zona "poc conflictiva", estaven per sota del que els tocava amb el nou índex. Però també hi ha casos contraris: CAP que tenen un indicador de privacitat més elevat, com per exemple el de la Mina, que només rep 30.000 euros, l'assignació més baixa. Comín ha explicat que "per sort" en alguns casos existia una "decisió discrecional al marge d'un criteri robust" que ja destinava més diners als CAP més vulnerables. "En alguns casos, les àrees bàsiques de Catalunya que necessiten més recursos, l'ICS ja els hi donava", ha exemplificat Comín.

En tot cas, el conseller ha assegurat que el diferencial entre el que percebrien aquests CAP amb aquest plus i el que van cobrar el 2016 "s'eixugarà abans dels 5 anys previstos". Segons Comín, l'índex social compost de l'AQuAS s'actualitzarà cada any.

Comín també ha explicat que gairebé onze milions d'euros més es destinaran a cobrir substitucions a l'atenció primària. Aquesta era una reivindicació que es feia després que es retallés el 2011 la meitat del fons que es destinava a les substitucions. Així, es donaran entre 10.000 i 94.000 euros als centres, en funció dels contractes que hagin de fer.

stats