Barcelona fomenta la recollida dels excrements de mascotes

Una nova campanya es desplega fins al 27 de juny, en una primera fase, i de setembre a novembre, en una segona, amb informadors ambientals a tots els districtes

Barcelona arrenca una nova campanya de sensibilització i informació per fomentar la recollida dels excrements dels animals de companyia als carrers de la ciutat. Aquesta actuació dels serveis de Neteja i Gestió de Residus de es desplega fins al 27 de juny, en una primera fase, i de setembre a novembre, en una segona, amb informadors ambientals que treballen a diferents espais de tots els districtes –especialment a parcs, jardins i zones habituals d'esbarjo de les mascotes-.

Els apel·len els ciutadans a col·laborar i els informen de la necessitat de recollir els excrements dipositats a l'espai públic, tant a la via pública com a les àrees d'esbarjo; de dipositar-les en les papereres de les àrees per a gossos o al contenidor de rebuig (gris) més proper; i de les àrees d'esbarjo disponibles a cada districte i de les més properes a cada zona d'actuació. Paral·lelament es lliuren fulletons informatius i un rotlle de bosses de plàstic per facilitar la recollida dels excrements.