L’HABITATGE A BARCELONA

Nou impuls a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer

L’any 2016 més de 12.300 famílies de 790 edificis de Barcelona es van beneficiar de les subvencions per a la rehabilitació

Com el propi cos, com el cotxe... com tantes altres coses, l’habitatge s’ha de cuidar, i necessita un manteniment. La rehabilitació dels habitatges té un efecte positiu per als que hi viuen (millora l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la seguretat...), però també per a la resta la ciutadania, que guanya en dignitat i benestar de l’espai públic. No tothom pot assumir-ne les despeses que suposa tenir el seu habitatge en condicions. Per això, a Barcelona, des de l’any 1985, hi ha nombrosos ajuts. L’any 2016, més de 12.300 famílies de 790 edificis de Barcelona es van beneficiar de les subvencions per a la rehabilitació.

Una de les singularitats de la convocatòria d’enguany d’ajudes a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona és que permet incloure el 100% del cost de la rehabilitació (amb un màxim de 20.000 euros; fins ara era de 15.000 euros, de manera que creix notablement), en els casos en què, un cop rehabilitat, se cedeixi el pis a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona per un període no inferior a cinc anys. D’aquesta manera es fa front al mateix temps a dues problemàtiques de l’habitatge a la ciutat: la necessitat que els edificis siguin rehabilitats, tant pel que fa a l’estructura com al seu interior, i la necessitat que hi hagi més pisos de lloguer, i especialment de lloguer social, per als col·lectius més febles.

Facilitar tràmits

Aquest important incentiu econòmic és una de les diverses mesures que es duen a terme per tal que els propietaris dels habitatges de la ciutat que han decidit incorporar-los a la Borsa d’Habitatge de Lloguer no se sentin sols. Aquests propietaris poden demanar també altres subvencions, com una de 1.500 euros si l’habitatge està buit, i fins a 6.000 euros en casos d’habitatges en procés judicial per liquidació de deute (en tots els casos condicionat a prèvia signatura del contracte de lloguer). També poden demanar una subvenció del 50% de la quota líquida de l’Impost a Béns Immobles (IBI) durant els anys de vigència del lloguer.

Finalment, cal destacar que s’han facilitat molt els tràmits als propietaris dels habitatges de la ciutat que han decidit incorporar-los a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, ja que poden comptar amb una assegurança de Defensa Jurídica i seguiment del compliment de les obligacions contractuals per part de l’equip de gestió de la Borsa; assessorament jurídic i tècnic; la tramitació gratuïta de la Cèdula d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica (amb l’excepció del pagament de les taxes) sempre condicionat a la signatura del contracte de lloguer, i el seguiment social i mediació a petició de les parts o d’ofici en aquelles situacions en què sigui necessari per al bon funcionament del lloguer.

Alternativa

“La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona es gestiona des de l’any 2005 com a alternativa a l’habitatge amb protecció oficial. Cerca la col·laboració del sector privat, per poder oferir un servei de mediació entre persones propietàries d’habitatges i possibles llogaters, i té com a objectiu l’increment del nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles per tal de facilitar-ne l’accés a famílies amb més dificultats i a joves entre 18 i 35 anys; a més, permet fer front al reallotjament de possibles situacions de pèrdua d’habitatge”, explica Gerard Capó, que és Director Tècnic de Programes d’Actuació per a l’Ús Digne de l’Habitatge. “És voluntat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona oferir més incentius i garanties als propietaris d’habitatges que siguin cedits a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona i activar els ajuts a la rehabilitació d’habitatges, així com poder garantir l’activació d’ajuts al lloguer vinculats als habitatges inclosos a la Borsa, en cas de necessitat”, remarca Gerard Capó.

El servei integral als propietaris que han cedit pisos a la Borsa d’Habitatge de Lloguer també inclou la garantia de cobrament i un seguiment específic amb l’objectiu que la propietat sempre percebi les rendes de lloguer, així com la cobertura de l’habitatge a través d’una assegurança multirisc de la llar.

AJUDES PER ASSEGURAR L’HABITABILITAT I L’ACCESSIBILITAT

La nova convocatòria del Consorci de l’Habitatge de Barcelona d’ajuts a la rehabilitació destina 46,6 milions d’euros en ajuts a la rehabilitació amb l’objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. Algunes de les novetats de la convocatòria d’aquest 2017 són:

  • Ajuts de fins a 20.000 € (si els ingressos familiars no superen els 25.000 € anuals).
  • Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i l’eficiència energètica.
  • Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge.
  • Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts.

La sol·licitud d’aquests ajuts es pot fer fins al 31 de desembre de 2017. Les Oficines de l’Habitatge n’ofereixen informació detallada i resolen els dubtes que tingui qualsevol ciutadà.

MÉS HABITATGE PÚBLIC A LA CIUTAT

L’Ajuntament de Barcelona s’ha proposat fer front a la manca d’habitatges públics i construir-ne a un ritme de creixement més que notable. D’acord amb el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, en els primers cinc anys es construiran 4.000 habitatges, i en els següents cinc, 5.500 més. Això de manera directa, mentre s’exploren vies mixtes público-privades que permetin construir amb un ànim de lucre limitat perquè l’habitatge sigui assequible.

El creixement d’habitatges públics és una de les idees transversals del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, instrument que aporta un munt de mecanismes per defensar el dret a l’habitatge. El Pla té el propòsit de prevenir i atendre l’emergència habitacional, garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar el nombre de pisos assequibles i rehabilitar el parc existent.

Siguin públics o privats, Barcelona necessita més habitatges de lloguer. El sistema de vida actual cada cop és menys estable: l’estructura familiar tradicional es va modificant i hi ha una alta mobilitat laboral, la qual cosa fa necessari que hi hagi un important mercat de lloguer; si no hi és, pugen els preus del lloguer.

*Pàgines d’informació de la ciutat realitzades amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Més informació a: www.habitatge.barcelona