PACIÈNCIA, LA NOSTRA

Propostes per a un nou model educatiu

Daniel Arbós I Màrius Belles
1 min
Propostes per a un nou model educatiu

Hi ha veus que acusen el sistema educatiu català de fomentar l'independentisme, dient que seria l'origen inequívoc del trencament de l'Estat. Per evitar-ho, cal introduir canvis urgentment. A les classes de física nuclear només s'hauria d'instruir els alumnes en el coneixement de la fusió nuclear (la unió de dos nuclis) i no de la ignominiosa fissió. En l'òptica, caldria eliminar l'estudi de les lents perquè les convergents tenen un caire massa polític i les divergents tampoc són gaire agradables. També es podrien suprimir els moviments de caiguda lliure per la clara referència a l'economia de l'Estat. Parlant d'estats, deixaran d'ensenyar-se els estats de la matèria perquè sembla provat que els professors els enuncien així: sòlid, líquid, gasós i propi. La geologia hauria d'ometre tots els conceptes que incitin a la fractura, ja sigui límit de trencament , falla o diàclasi . Haurien de ser eliminades també les classes de biologia en què es parli de la divisió cel·lular, ja sigui mitjançant mitosi o meiosi. A química, s'han acabat les destil·lacions, les evaporacions, les decantacions, la cromatografia i qualsevol tècnica per separar mescles. En matemàtiques, es potenciarà l'estudi de conceptes com vector unitari en contra dels vectors linealment independents o la matriu identitat , a més de quedar taxativament prohibida qualsevol expressió algebraica amb terme independent.

stats