Publicitat
Publicitat

La proposta obligaria a canviar lleis catalanes i espanyoles

Copagament, contracte únic i menys funcionaris

L' informe presentat ahir ha obligat els quinze membres del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica (Carec) a posar-se d'acord en un gran nombre de temes en només dos mesos, que és quan va néixer aquest organisme. L'informe és ambiciós i, en algunes ocasions, sobrepassa les competències de Catalunya. I així es reconeix al mateix document: les propostes, diu el text, inclouen totes les qüestions en què convé una posició unitària dels partits i agents socials catalans "estiguin o no dins de l'àmbit de competències de la Generalitat".

Atur i ocupació Contracte únic per reduir la temporalitat

El Carec considera que la gran quantitat de treballadors temporals és una de les raons principals per les quals Catalunya té un atur estructuralment elevat (en el període 1980-2007 la taxa mitjana va ser del 13,9% davant del 7,3% de la zona euro). Actualment, el nombre de contractes temporals duplica la mitjana europea. Com que en els acomiadaments de treballadors indefinits s'acostumen a pagar 45 dies per any treballat, les empreses prefereixen contractar treballadors temporals, que tenen una protecció per acomiadament molt baixa (12 dies per any treballat). Paral·lelament, les empreses no tenen incentius per formar els temporals perquè, com el nom indica, en qualsevol moment deixaran de treballar-hi. I aquesta falta de formació perjudica la productivitat de tota l'economia.

És per això que el Carec proposa el contracte únic. És a dir: que totes les persones, en entrar a treballar a una empresa, tinguessin les mateixes condicions d'acomiadament i que milloressin en funció de l'antiguitat que vagi adquirint l'empleat. Organismes com el Banc d'Espanya o l'FMI també han proposat aquesta fórmula per reduir l'atur. De fet, en l'última reforma laboral espanyola es va plantejar aquesta opció, però no va generar consens. El Carec també demana que els convenis col·lectius es descentralitzin i s'adaptin més al cas concret de cada empresa i no al conjunt del sector. Així, diu l'informe, es guanyaria flexibilitat salarial perquè una empresa s'adapti quan la seva situació econòmica no sigui bona.

Impostos Copagament per regular la demanda d'alguns serveis

L'estudi no entra a valorar alguns impostos polèmics, com el de successions, i se centra en els que generen més recaptació i tenen més impacte en l'activitat econòmica. El Carec suggereix que s'introdueixin taxes "com a elements reguladors de la demanda de determinats serveis públics" com la sanitat, la justícia o la universitat (l'anomenat copagament). També demana que les empreses es puguin deduir l'impost de societats quan renunciïn a repartir part dels seus beneficis com a dividends i els reinverteixin en els seus negocis. Així es potenciaria que les empreses inverteixin en recerca i que disposin de recursos propis. Finalment, també es reclama el tipus únic en IRPF (o sigui, que tots els contribuents paguin el mateix). Fonts del consell afirmen que l'objectiu d'això seria desincentivar que els més rics busquin fórmules per evitar el pagament d'aquest tribut.

Concert econòmic Catalunya ha de recaptar i negociar després amb l'Estat

El Carec critica el dèficit fiscal català i proposa la creació d'un model de finançament propi com el concert econòmic del País Basc i Navarra. El nou model ha de donar facultat a la Generalitat perquè recapti tots els tributs i, posteriorment, negociï bilateralment amb l'Estat la quantitat que se li ha de pagar.

Productivitat Reduir els funcionaris i la burocràcia

L'informe proposa una "profunda reestructuració del sector públic català" per guanyar "eficiència" i recomana que "totes les activitats dutes a terme per l'administració se centrin en els resultats". També suggereix la necessitat de reduir el nombre de funcionaris en considerar que els contractes vitalicis podrien ser un desincentiu. El Carec proposa potenciar els contractes laborals (que no són vitalicis i permeten els ajustaments de plantilla si són necessaris) i introduir incentius en funció dels objectius fixats.

Al mateix temps, l'estudi considera que s'han de revisar tots aquells requeriments administratius que han de complir les empreses, tant quan neixen com quan han de desenvolupar la seva tasca.

Infraestructures i energia Més pes de l'empresa privada en el finançament d'obres públiques

El Carec demana que es doni un "paper rellevant a la iniciativa privada en els mecanismes de gestió i finançament de les infraestructures". En política energètica, no hi ha un posicionament gaire clar, però es proposa que "les energies renovables i el gas natural han de tenir un pes important, juntament amb l'energia nuclear". Tot i així, l'informe demana que el Govern ampliï les reserves de gas natural perquè aquesta matèria primera és en regions d'alt risc geopolític.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT