Així són els votants de cada partit polític a Catalunya

7 de cada 10 votants de Catalunya Sí que es Pot, el PSC, el PP i C's són fills d'immigrants 

El nostre vot és només una qüestió personal, ideològica i de valors, o també està influït pel nostre entorn, cultura i família? L'estudi del Centre d'Estudis d'Opinió ' El perfil sociodemogràfic, ideològic i polític dels electors dels grups parlamentaris catalans', fet d'acord amb les últimes votacions catalanes de setembre, exposa les característiques que tenen en comú els votants de cadascuna de les formacions que es van presentar als comicis. Aquestes en són algunes claus: 

Recupera els resultats de les eleccions catalanes del 27-S

Lloc de naixement i ascendència

La majoria dels votants del PSC, C's, PP i CSQP són fills d'immigrants

La gran majoria dels votants del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Ciutadans (C's), el Partit Popular (PP) i Catalunya Sí que es Pot (CSQP) són fills d'immigrants, en percentatges del 77,4%, 69,1%, 69,6% i el 64,6%, respectivament. A més, la major part dels votants del PSC són nascuts en altres comunitats de l'Estat (el 51,1%). Pel que fa a la resta de formacions, els seus electors han nascut majoritàriament a Catalunya, però cal tenir en compte que el 43,8% dels votants de Ciutadans van néixer a altres comunitats, així com el 41,1% dels electors del PP i el 34,7% dels simpatitzants de CSQP. 

Aquests percentatges són radicalment diferents respecte a Junts pel Sí i la CUP, en què el 89,3% i el 84,4% dels seus votants, respectivament, són nascuts a Catalunya. A més, el 18,3% dels electors de Junts pel Sí declaren ser fills d'immigrants, el 27,2% pel que fa als de la CUP. Només el 9,6% dels votants de Junts pel Sí han nascut fora del territori català, el 12,9% en el cas de la CUP.

A aquestes xifres s'han de sumar els electors que tenen un progenitor català i l'altre de fora de Catalunya, en què els percentatges s'igualen entre totes les formacions polítiques. Així, el 17,8% dels votants de Junts pel Sí tenen un progenitor de fora de Catalunya, així com el 20,3% dels electors de C's, el 20,4% dels de CSQP i el 18,8% dels votants de la CUP. Respecte al PSC i el PP, el percentatge baixa lleugerament a l'11,7% i el 16,7% dels electors amb només un progenitor immigrant.

Les conclusions de l'estudi indiquen, doncs, que tot i que en la majoria de grups parlamentaris predominen els votants nascuts a Catalunya (excepte en el cas del PSC), destaquen els originaris del territori a les files de Junts pel Sí i la CUP. A més, sembla que l' ascendència familiar va estar en les últimes eleccions catalanes força relacionada amb el sentit del vot dels ciutadans, ja que la majoria dels votants enquestats del PSC, el PP, C's i CSQP van declarar ser fills d'immigrants.  

Ús de la llengua

Els parlants de català es decanten per Junts pel Sí i la CUP

Pel que fa a la llengua, la majoria dels votants de Junts pel Sí i la CUP declaren la catalana com a pròpia (en el 82,3% i el 67,5% dels casos, respectivament), mentre que els votants de la resta de formacions polítiques consideren sobretot l' espanyola com la seva primera llengua: el 81,7% dels electors del PP, el 74,8% dels votants de C's, el 70,3% dels simpatitzants del PSC i el 52,7% dels de CSQP.

Una part dels enquestats van declarar que consideren totes dues llengües com a pròpies: el 7% dels electors de Junts pel Sí, el 13,8% dels de C's, el 16,1% dels del PSC, el 23,1% dels de CSQP i l'11,2% dels simpatitzants de la CUP, mentre que només el 5,2% dels votants del PP ho creu. 

Lloc de residència

El programa de Junts pel Sí i la CUP va seduir més a ciutats petites i mitjanes

Per circumscripcions electorals, a Barcelona predominen els votats de CQSP, C's i el PSC. A la ciutat, 8 de cada 10 enquestats reconeix haver votat una d'aquestes formacions polítiques. En canvi, a Girona hi ha una major proporció de votants de Junts pel Sí i la CUP, a Lleida de Junts pel Sí i a Tarragona del PSC i també de Junts pel Sí.  

Per municipis, una part important dels electors de Junts pel Sí i Ciutadans corresponen a persones empadronades en poblacions d'entre 10.001 i 50.000 habitants, mentre que els votants del PSC i CSQP es caracteritzen per residir a Barcelona. Per tant, assegura l'informe, "dels resultats obtinguts es desprèn que el discurs de CSQP i PSC va seduir més els votants de l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, el programa de Junts pel Sí i la CUP va suscitar més adhesions en petites i mitjanes ciutats de la resta de províncies catalanes. Finalment, en el cas de C's el gruix dels seus electors es va concentrar en poblacions barcelonines d'entre 1.001 i 5.000 habitants, però no s'ha de menystenir la seva capacitat de mobilització a la capital catalana". 

Edat i gènere

Els socialistes concentren l'electoral de més edat, i la CUP el més jove 

La mitjana d'edat dels votants del PSC és de gairebé 59 anys, mentre que la CUP és la formació que aglutina més vot jove, amb una mitjana d'edat de 41 anys. Pel que fa a Junts pel Sí, l'edat mitjana dels seus votants és de 51, de gairebé 52 la dels simpatitzants de Ciutadans i de 47 la dels votants de Catalunya Sí que es Pot. Pel que fa al PP, la xifra se situa en aproximadament 54 anys.

 

Pel que fa al gènere, destaca el fet que la majoria dels votants de Catalunya Sí que es Pot enquestats (el 61,3%) són homes, i només el 38,7% dones, una relació que s'inverteix en el cas del Partit Popular, en què la majoria dels seus simpatitzants són dones (el 61,3%). Per la seva banda, el votant de Ciutadans també és majoritàriament masculí (el 54,3%), mentre que en el cas de Junts pel Sí, el PSC i la CUP la relació està més igualada, i és lleugerament superior el nombre de dones. 

Perfil professional i formatiu

La CUP és la formació que aglutina més vots d'universitaris

La força política votada per un major percentatge de treballadors en actiu és la CUP (74,5%). Per la seva banda, els votants socialistes són majoritàriament inactius (64,1%), sobretot a causa de la seva edat més avançada, ja que molts estan jubilats. Al PPC també prevalen les persones que no treballen (58,6%), i a Junts pel Sí les que sí que ho fan (55,7%). "Tot i que l'assalariat indefinit és la categoria laboral predominant en tots els grups polítics, cal destacar la importància dels empresaris o professionals amb assalariats en les files del PPC. En canvi, els autònoms obtenen una representació significativa dins l'electorat de Junts pel Sí, C's, el PPC i la CUP. Així mateix, cal fer al·lusió als treballadors eventuals o interins, que obtenen un percentatge més rellevant entre els votants de la CUP i el PPC", exposa l'informe. 

Pel que fa a la formació acadèmica, val a dir que la meitat dels votants de la CUP tenen estudis superiors (48,3%). Tant el PSC com el PPC destaquen pel fet que la meitat dels seus votants enquestats disposen exclusivament d'estudis primaris (el 54,1% i el 51,8%). En el cas de C's i CSQP, hi ha un cert equilibri entre els votants amb estudis primaris, secundaris i superiors. Aquesta heterogeneïtat també s'aprecia entre els votants de Junts pel Sí.

Interès per la política

Els votants de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP són els més polititzats

Els votants de la CUP (74,7%), Junts pel Sí (68,2%) i CSQP (68,2%) són els més interessats per la política, mentre que els electors del PSC (66,2%) són els menys mobilitzats.

Ara bé, els votants de totes les formacions coincideixen en el seu descontentament majoritari amb el funcionament del sistema democràtic (el 76,8% de mitjana). En aquest aspecte, els electors del PP són els que més satisfets es mostren amb el sistema (el 37,1%).   

Creences religioses

La majoria, excepte els votants de CSQP i la CUP, es declara catòlica

Pel que fa a les conviccions religioses, la majoria dels votants del PPC (88,3%), el PSC (76,3%), C's (73%), i Junts pel Sí (60,9%) es defineixen com a catòlics. En canvi, el 66,5% dels votants de CSQP es declaren ateus o agnòstics, així com el 71,8% dels electors de la CUP. 

Catalunya, radar a radar, multa a multa

Els radars recapten 254 milions en 5 anys

Ara Data publica les multes i els diners ingressats pels 242 radars de les carreteres catalanes

incendis forestals

Per què Catalunya crema

L’oblit dels boscos i una estratègia centrada en l’extinció alimenta els grans incendis forestals

Noms de nadó per a pares indecisos

Noms de nadó per a pares indecisos

Més curts, laics i mediàtics. Rànquings i tendències que expliquen la Catalunya del segle XXI. Així ha evolucionat l’onomàstica

Bicis

Barcelona, revolució bici

L’augment de ciclistes obliga a revisar la convivència amb els cotxes i els vianants

La nova gramàtica del català. Imatge per a l'interactiu columna esquerra

10 coses que passaran a ser correctes amb la nova gramàtica

La 'Gramàtica de la llengua catalana' de l'Institut d'Estudis Catalans completa i actualitza la de Pompeu Fabra, de 1918-1933

fotoHome315

Tots els gols de Leo Messi

Així ha marcat el crac argentí amb el Barça