CONSUM RESPONSABLE

La petjada ecològica torna a augmentar

Aquesta setmana se celebra la Setmana Europa de la Prevenció de Residus

La reactivació de l’economia i el consum ha comportat un repunt de la petjada ecològica, el càlcul que mesura l’impacte en el medi ambient de l’activitat humana. Segons les dades de la Global Footprint Network, la petjada ecològica a escala mundial va baixar lleugerament el 2008 però va tornar a créixer ja a partir de l’any següent. El 2012, l’últim any del qual hi ha dades, haurien calgut 1,64 planetes perquè el consum de recursos i la generació de residus fossin sostenibles.

Gran part de la petjada ecològica deriva de les emissions de CO 2, que també van repuntar després d’un sol any de reducció. En aquest cas, però, el creixement està desaccelerant en els últims anys. El 2010 i el 2011, les emissions van augmentar més d’un 3% anual. El 2012 i el 2013, menys d’un 2%. I el 2014 i el 2015, menys d’un 1%.

A Catalunya el volum d’emissions de CO2 va caure amb més intensitat i durant més anys amb l’esclat de la crisi, i ha tornat a créixer el 2014, l’últim any amb dades. Les culpables són les emissions dels processos industrials no energètics i de l’agricultura. Les emissions del processament d’energia i del tractament i l’eliminació de residus, en canvi, continuen anant a la baixa.

El volum de residus es dispara

L’indicador que més ha variat en els últims anys, en paral·lel a l’evolució de l’economia i el consum, ha sigut el volum de residus domèstics generats pels catalans. La xifra havia baixat lleugerament entre el 2005 i el 2007, i va caure en picat a partir del 2008. De 596 quilos per ciutadà i any va baixar a 475, un 20% menys, en només sis anys. El 2014 i el 2015, però, el volum de residus ha tornat a créixer de manera significativa, a un ritme d’un 9% anual, i ja frega els 500 quilos per ciutadà i any. La taxa de reciclatge fa anys que està estancada per sota d’un 40% del total de residus.

Justament aquesta setmana se celebra, per iniciativa de la Comissió Europea, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que vol promoure la reducció dels residus, el reciclatge de materials i la reutilització de productes. Aquest cap de setmana es fan la major part d’accions de sensibilització, més d’un miler a Catalunya, amb el focus temàtic centrat en els envasos. Fa pocs dies l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a aplicar l’Estratègia Residu Zero, i es va fixar com a objectiu incrementar la taxa de reciclatge fins a un 60%.

El consum de recursos, més lent

Al contrari del que ha passat amb la generació de residus, el consum de recursos ha tornat a créixer després dels descensos de la crisi, però ho ha fet de manera moderada. En productes petrolífers, després de baixar sense interrupció entre el 2008 i el 2013, el consum ha crescut un 1,1% i un 3,9% en els últims dos anys. En energia elèctrica, la reducció del consum s’ha mantingut fins al 2014 i el repunt ha sigut d’un 2% el 2015, mentre que, en aigua, la gran recuperació, d’un 12%, es va produir el 2012, i la xifra s’ha estancat els últims tres anys.