Agents socials i econòmics rebutgen l'increment "excessiu" de taxes que prepara la Generalitat

El Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) creu que algunes de les noves taxes "no estan prou justificades"

La bateria d'increments i creació de noves taxes que prepara la Generalitat ha topat aquest dilluns amb els agents socials i econòmics catalans, que han criticat aquest dilluns l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), un òrgan consultiu del Govern on hi ha representants sindicats i patronals, veu "excessius" els increments de taxes previstos i considera que la creació de noves taxes no està prou justificada.

El Govern ha anunciat que prepara una trentena de noves taxes amb les quals espera recaptar 55 milions d'euros.

En un dictamen, l'organisme critica, entre altres qüestions, l'increment "excessiu" del gravamen en matèria de protecció civil i rebutja que es creï una taxa per cada reclamació que es presenti en matèria de consum, sigui quin sigui el resultat final del procés.

També deplora la nova taxa prevista per a la tramitació i resolució de sol·licituds per a subvencions culturals. "És inadequada, atès que limita la capacitat de l'administrat per presentar sol·licituds", diu el text.

Pel que fa als tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua, el CTESC critica que algunes infraccions lleus i greus estiguin castigades amb sancions igual d'elevades. L'organisme veu també marge de millora a l'hora de modular el quart tram del cànon de l'aigua que paguen els particulars. "Cal reconsiderar-lo per desincentivar els usos fraudulents", opina.

L'òrgan consultiu considera que "no s'ajusta al dret" lligar la quota del Tribunal català de contractes del sector públic en funció del valor estimat del contracte.

En molts casos, el CTESC proposa que la quota del tribut es lligui a la capacitat econòmica dels qui l'hauran de pagar.