Banco Popular s'enfonsa a borsa després d'admetre problemes de solvència

L'entitat, assenyalada pels seus problemes de capitalització, amplia capital en 2.500 M€ per enfortir el balanç

El Banco Popular admet que li falta capitalització per afrontar el complex futur que encara el sector financer espanyol. L'entitat presidida per Ángel Ron ha sorprès aquest dijous els mercats anunciant una ampliació de capital de 2.500 milions d'euros per "enfortir el seu balanç", que ha estat llegida pels inversors com una alerta roja: les accions de l'entitat han caigut fins a un 25% a l'inici de la sessió. 

Segons un comunicat enviat pel banc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'ampliació de capital té com a objectiu a més d'enfortir el balanç,  millorar la rendibilitat, la solvència i la qualitat dels seus actius, així com continuar reduint els actius improductius. 

L'anunci arriba just el dia que el diari 'Expansión' informa d'un projecte de fusió fallit entre el Popular i el Sabadell, que hauria deixat Ángel Ron sense més opcions que admetre els seus problemes. De fet, davant els rumors d'aquesta operació, les accions del Popular es van revaloritzar ahir un 7,5%, un terreny que han perdut aquest dijous amb escreix. 

"En aquesta decisió s'ha tingut en compte la necessitat d'anticipar-se al complex escenari a què s'enfronta l'activitat bancària. Hi ha una sèrie de condicionants que s'intensificaran en els pròxims mesos, entre ells el nivell molt baix dels tipus d'interès, fins i tot en taxes negatives, que s'espera que es mantingui així per un llarg període de temps i un elevat endeutament, amb un procés de despalanquejament molt fort i una regulació molt intensa", ha justificat el banc.

De fet, recentment una circular del Banc d'Espanya ha ampliat les necessitats de capital dels bancs espanyols, i l'entitat més assenyalada era el Popular segons informes del sector.