La Caixa rebrà un dividend complementari de 200 M€ de Criteria

El pagament es farà en dos trams i és a càrrec dels beneficis del 2018

CriteriaCaixa -el hòlding de participades de La Caixa-, a través del patronat de la Fundació Bancària La Caixa, ha acordat distribuir un dividend complementari de 200 milions d'euros al seu accionista únic, que és la mateixa fundació.

Així ho ha indicat Criteria en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en què ha assenyalat que el repartiment serà amb càrrec als resultats corresponents a l'exercici 2018.

CriteriaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 1.577,29 milions d'euros al tancament de l'any passat, un 8% més respecte als 1.458,72 milions d'un any abans.

Segons ha explicat la companyia, el dividend complementari es dividirà en dos pagaments. El primer, per import de 75 milions d'euros, s'abonarà a partir d'aquest mateix divendres, i el segon, de 125 milions d'euros, es distribuirà a partir de l'1 de juliol.