Publicitat
Publicitat

FINANCES

L'emissió es tancarà en 48 hores

La Generalitat assoleix l'objectiu previst i amplia l'emissió de bons a dos anys fins a 960 milions

Fins dilluns es podran subscriure els 105 últims milions en bons a llarg termini

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat ha ampliat fins a 960 milions d'euros el volum de l'emissió de bons a dos anys que va posar en circulació el dilluns 11 d'abril, després que aquest matí s'hagin superat en 55 milions els 800 que s'havien fixat com a objectiu per a l'emissió inicial. A partir d'ara, els inversors interessats a subscriure bons a dos anys disposaran d'un termini de 48 hores per fer-ho, amb un import màxim de 105 milions d'euros.

La rendibilitat per a l'inversor no variarà amb l'ampliació i es mantindrà en el 4,75% TAE, però es reduirà la comissió que perceben les entitats financeres participants en l'emissió, que en aquest cas serà de l'1%.

Dilluns passat, la Generalitat va posar en marxa una emissió de bons adreçada a inversors detallistes per valor de 2.700 milions d'euros, 1.900 a termini d'un any i 800 a dos anys. En cas de cobrir-se l'oferta inicial de l'emissió en qualsevol de les dues modalitats, l'organisme preveia ampliar-la i fixar un termini màxim de subscripció de 48 hores, per tal de donar un marge als inversors d'última hora i evitar així el prorrateig. Atès que en el cas de l'emissió a dos anys, els 800 milions inicials s'han superat avui, els inversors tindran l'oportunitat de subscriure els últims bons disponibles fins al proper dilluns.

Pel que fa als bons a un any, el volum inicial de 1.900 milions d'euros ja se n'han cobert 1.322 milions. Segons la resolució publicada al DOGC, l'emissió es tancarà, com a màxim, el dia 3 de maig d'aquest any.

Més continguts de