L'Estat anuncia que rebaixarà l'IRPF un 12,5% a tots els contribuents

La rebaixa variarà en funció dels ingressos que tingui cada ciutadà. L'impost de societats es rebaixa del 30% al 28% l'any vinent i fins al 25% a partir del 2016. En canvi, s'apujarà l'IVA d'alguns productes sanitaris

El govern espanyol ha anunciat aquest divendres una rebaixa mitjana del 12,5% en l'impost sobre la renda (IRPF) que paguen tots els contribuents. Un tram de la rebaixa s'aplicarà a partir de l'1 de gener del 2015, mentre que un altre tram entrarà en vigor el 2016.

"Ha arribat el moment d'abaixar impostos", ha proclamat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. "La baixada és per a tothom, però especialment per a les rendes mitjanes i baixes".

Aquesta és la nova taula de l'IRPF:

  • Base imposable de fins a 12.450 euros: 20% (2015); 19% (2016)
  • Base imposable d'entre 12.450 i 20.200 euros: 25% (2015); 24% (2016)
  • Base imposable d'entre 20.200 i 35.200 euros: 31% (2015); 30% (2016)
  • Base imposable d'entre 35.200 i 60.000 euros: 39% (2015); 37% (2016)
  • Base imposable de 60.000 euros o més: 47% (2015); 45% (2016)

La base imposable és la suma de tots els rendiments que genera un ciutadà al llarg d'un any (majoritàriament, el salari). A aquesta suma se li fan correccions en funció de la situació personal de cadascú (edat o fills, per exemple). Els ciuadans poden conèixer la seva base imposable mirant la casella 411 a la declaració de la renda.

Altres impostos

El govern també ha anunciat una rebaixa en l'impost de societats, que actualment està en el 30% i que passarà a ser del 28% l'any vinent i del 25% l'any 2016. En el cas de les petites i mitjanes empreses, la rebaixa podrà arribar al 20% a través d'exempcions i deduccions.

D'altra banda, també s'ha confirmat que s'apujarà l'IVA d'alguns productes sanitaris, que deixaran d'estar gravats amb el tipus reduït per passar a tributar en el tipus general del 21%. El govern ha defensat aquest augment pel compliment de la "normativa europea".