L'Estat blinda la intervenció de les finances catalanes amb el 155

Suspèn els acords anteriors signats per Montoro que depenien de la llei d'estabilitat

La intervenció a les finances de Catalunya deixa de tenir l'excusa de la llei d'estabilitat. Segons publica aquest dimecres el ' Butlletí  Oficial de l'Estat' (BOE), l'Estat ha decidit acabar d'arrodonir l'aplicació de l'article 155 i n'ha activat la part financera. La intervenció de les finances catalanes s'havia fet el 15 de setembre, sota el pretext de la llei d'estabilitat pressupostària i amb l'objectiu d'evitar la celebració del referèndum. Ara, però, per mantenir el control dels comptes catalans, el govern de Mariano Rajoy ha desvinculat la intervenció d'aquesta llei  i l'ha emmarcada en l'aplicació del 155. 

En la publicació del BOE, Hisenda explica que en l'acord del 27 d'octubre del Senat que va permetre aplicar l'article 155 de la Constitució sobre Catalunya s'acordava també "prendre noves mesures addicionals per garantir a la comunitat autònoma de Catalunya la prestació dels serveis públics en defensa de l'interès general i garantir el compliment de la Constitució i les lleis". Dins d'aquest objectiu,  l' àrea de gestió econòmica, financera, tributària i pressupostària "habilita el govern de la nació, per si mateix o a través dels òrgans previstos [...] per exercir les competències necessàries en matèria econòmica, financera, tributària i pressupostària". Aquest acord es va fixar el 21 de desembre, el mateix dia de les eleccions catalanes. 

Però  es dona  el fet que amb la intervenció absoluta de les finances catalanes aquest control estricte ja s'estava produint un mes abans. El pretext, però, era diferent: la  intervenció de les finances catalanes es va fer  amb  l'excusa de la llei d'estabilitat pressupostària, interpretant que la gestió de la Generalitat suposava "un risc" per al conjunt de l'economia espanyola. Tot i això, les dades que s'han anat coneixent a posteriori han revelat que Hisenda va intervenir Catalunya quan tenia superàvit i, per tant, quan no hi havia més motius que en un mes anterior per considerar-ho un risc per al compliment dels objectius de dèficit. Per això, situant la intervenció sota el paraigües del 155 l'Estat es blinda en cas que es pogués recórrer l'aplicació de la llei pressupostària per possible arbitrarietat.

Les característiques de l'aplicació del 155 financer que publica aquest dimecres el BOE són les mateixes que s'apliquen actualment. Per als pagaments a creditors que queden pendents per fer amb els diners que corresponen a Catalunya amb els diners que li corresponen del sistema de finançament autonòmic, la interventora general de Catalunya haurà de continuar certificant-los mensualment i sol·licitar-ho a Hisenda cada vegada que se n'hagi de fer un. Si abans el certificat s'havia de fer per garantir que no es finançava cap activitat il·legal ni referèndum, ara Hisenda utilitza una expressió lleugerament diferent: "No es finança cap activitat no emparada per la llei ni contrària a les decisions dels tribunals". La mateixa odre ministerial recorda que si "sobren" diners, queden ingressats al compte de Banc d'Espanya que Hisenda va habilitar. Fonts del departament d'Economia de la Generalitat aclareixen que no es tracta d'una intensificació sinó que el control ja és absolut, simplement es trasllada sota el marc del 155. Fonts d'Hisenda també asseguren que no hi haurà més control. 

Pel que fa a les operacions amb entitats de crèdit o d'endeutament, com ja passava fins ara, totes requereixen autorització d'Hisenda i certificació de la intervenció. El mateix passa amb l'emissió de factures o amb qualsevol altre pagament. 

És a dir, Hisenda s'assegura que continua tenint el control de les finances catalanes després de l'1 de gener a través del 155 i no d'una llei d'estabilitat pressupostària que es podia qüestionar. Tal com conclou la publicació: "Queda sense efecte l'acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics del 15 de setembre del 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals de la comunitat autònoma de Catalunya". Però entra en vigor l'aplicació del 155 financer.