L'economia catalana va créixer un 3,4% l'any passat

El PIB català recula una dècima respecte al 2016, però se situa tres dècimes per sobre del de l'Estat

L'economia catalana va créixer un 3,4% l'any passat, una dècima menys que el 2016 i el 2015, segons l’estimació que elaboren conjuntament l’Idescat i els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Així doncs, el creixement del PIB català se situa tres dècimes per sobre del del conjunt d’Espanya i supera en un punt el de la mitjana de la zona euro.

Pel que fa a les dades intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el quart trimestre del 2017 va avançar un 0,8%, el mateix que el registrat el trimestre anterior. Segons el departament, aquest creixement es deu al fort impuls de la indústria, l’inici de la recuperació de la construcció i la dinàmica positiva dels serveis.

Concretament, el sector industrial va accelerar el seu creixement interanual el quart trimestre fins a un 4,8%, mentre que en mitjana del 2017 el VAB industrial va créixer un 3,7%. Els sectors que van tenir una millor evolució van els de la metal·lúrgia i productes metàl·lics; els equips elèctrics, electrònics i òptics, i la maquinària i equips mecànics. Per quart any consecutiu, el creixement de la indústria continua sent superior a Catalunya que al conjunt de la zona euro.

D'altra banda, el creixement de la construcció es va mantenir estable durant tot l’any i va consolidar la seva recuperació, segons el departament. El quart trimestre el creixement va ser del 5,3%, gràcies al sector residencial, i, en particular, l’habitatge.