Tres carrers de Barcelona, entre els deu eixos comercials més transitats d'Europa

El carrer Major de Lleida és el més rendible del continent per als comerços, segons un estudi

Tres carrers de Barcelona són entre els deu eixos comercials més transitats per vianants d'Europa, segons un estudi que analitza un centenar de carrers repartits en vuit països europeus. Els carrers Pelai i Portaferrissa, i l'avinguda del Portal de l'Àngel, ocupen respectivament el quart, el cinquè i el sisè lloc del rànquing europeu.

Als carrers barcelonins destaca el de Pelai, amb 16.741 vianants diaris. Per Portaferrissa hi passen 13.805 persones al dia i pel Portal de l'Àngel, 12.240. A l'informe també hi apareixen el passeig de Gràcia i la rambla de Catalunya, amb 9.666 i 7.389 vianants per dia, respectivament.

En el rànquing dels deu més transitats també hi ha la Gran Via i el carrer Preciados de Madrid –tercer i vuitè, respectivament–, i el carrer Tetuán de Sevilla –és setè–. L'encapçalen dues vies del centre de Londres, Carnaby Street i Brompton Road, mentre que el tanquen la Rua do Loreto de Lisboa i la Via Toledana, a Nàpols.

Les grans cadenes comercials doblen l’aposta i es traslladen a centres urbans

L'estudi també comptabilitza el que anomena cost per client potencial (CCP), que calcula el cost del lloguer d'un local comercial en un eix concret dividit pel nombre de vianants que hi transiten i que, per tant, són clients potencials. Aquesta xifra no analitza si aquestes persones acaben entrant als comerços ni si hi acaben comprant.

Segons aquest indicador, el carrer Major de Lleida és l'eix comercial més rendible d'Europa. La causa que identifica l'estudi és el baix cost del lloguer en aquesta via en comparació amb l'elevat nombre de vianants que la freqüenten, de mitjana 8.076 persones al dia. El cost del lloguer dels locals és el més baix de la mostra, amb 495 euros per metre quadrat a l'any, per la qual cosa el cost de mantenir una botiga és de 13,4 euros diaris per cada mil clients potencials.

Aquesta xifra queda molt lluny, per exemple, dels eixos comercials barcelonins. El cost al passeig de Gràcia és de 69,40 euros i el del portal de l'Àngel és de 60,20 euros per cada mil clients potencials. De fet, aquesta última és la via comercial amb els lloguers més cars d'Espanya, de 3.360 euros anuals per metre quadrat de mitjana.

Gran de Gràcia tem convertir-se en un nou Portal de l’Àngel

L'eix comercial menys rendible d'Europa és la Via Sant'Andrea de Milà, a Itàlia, on el cost per mil clients potencials és de 559,10 euros.

L'informe, elaborat per l'empresa TC Group Solutions, analitza els fluxos de vianants que passen per cent carrers de 56 ciutats europees en vuit països: Espanya, Portugal, França, el Regne Unit, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica i Alemanya. L'empresa situa sensors en diversos llocs dels carrers que compten la quantitat de gent que passa a un màxim de cinc metres de les botigues, considerada la distància màxima perquè una persona vegi correctament un aparador.

Més continguts de