La justícia europea considera discriminatori el càlcul de la pensió de les dones treballadores a temps parcial

El tribunal de Luxemburg considera que la norma pot ser contrària a la directiva d'igualtat de sexes

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha estimat aquest dimecres que la normativa espanyola en matèria de pensions discrimina indirectament les dones que treballen a temps parcial. El càlcul de la pensió es fa en funció dels anys cotitzats, el salari i les cotitzacions satisfetes, cosa que acostuma a penalitzar els treballadors que no tenien un contracte a temps complet perquè han cotitzat quantitats més reduïdes. Tenint en compte que tres de cada quatre treballadors a temps parcial a Espanya són dones, el tribunal de Luxemburg considera que la norma és "desavantatjosa" per a les dones treballadores i, per tant, pot ser contrària a la directiva europea d'igualtat entre homes i dones.

En la seva resolució, el tribunal de Luxemburg declara il·legal la normativa espanyola si es demostra que efectivament discrimina les dones, però deixa en mans dels tribunals espanyols confirmar que es produeix aquesta discriminació. El tribunal europeu descarta que hi hagi una discriminació directa a la normativa espanyola per calcular les pensions, però subratlla que la directiva europea també prohibeix la discriminació indirecta per raó de sexe que pot tenir lloc en disposicions aparentment neutres però que situen persones d'un sexe determinat en desavantatge respecte a persones de l'altre sexe.

El tribunal estima que aquest seria el cas de la llei espanyola perquè en el càlcul de les pensions, en la majoria dels casos té efectes desfavorables –és a dir, una pensió més baixa– per als treballadors a temps parcial, que són majoritàriament dones. 

La justícia europea ha examinat la normativa espanyola per una qüestió prejudicial que va elevar el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó després del recurs d'una dona –que havia treballat bona part de la seva vida a temps parcial– que denunciava la norma. El TSJCL va considerar que el càlcul de la pensió suposa una discriminació indirecta per raó de sexe, atès que la majoria de treballadors a temps parcial són dones.