Una de cada cinc llars està insatisfeta amb el servei elèctric

Les factures i la falta de qualitat en el servei són les principals causes de les reclamacions

El subministrament elèctric és el servei que provoca més insatisfacció en les llars espanyoles, segons l'últim panell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), una enquesta periòdica que fa aquest organisme per valorar la qualitat dels serveis a les llars. Segons l'últim panell publicat, referit al quart trimestre del 2017, un 19% de les llars diuen estar poc o gens satisfetes amb el servei elèctric.

Així, aquest servei és el que provoca més insatisfacció, per davant de la banda ampla fixa (17%), la televisió de pagament (16%), la telefonia fixa (14%), el gas natural (12%), l'internet mòbil (11%) i la telefonia mòbil (9%). A més, el servei elèctric havia anat millorant des del 2015, quan la insatisfacció superava el 25% de les llars, però des del segon trimestre del 2017 ha tornat a empitjorar els registres.

A més, la CNMC destaca que, en general, per a tots els serveis estudiats s'ha detectat un augment de la percepció de falta de qualitat durant l'últim any. La CNMC conclou que els serveis de telecomunicacions mòbils són els que tenen una millor valoració per part dels usuaris.

Entre les llars, la principal causa d'insatisfacció és l'alt preu dels serveis, sobretot en el cas dels energètics –electricitat i gas natural–, mentre que en el cas de les telecomunicacions pren més rellevància la falta de qualitat en el servei.

La principal causa que provoca insatisfacció entre els abonats és l'alt preu de la llum. En un 93% dels casos, les llars es mostren poc o gens satisfetes amb el subministrament elèctric. La segona causa, en el 51% dels casos, és la falta de claredat en les factures i les tarifes i els preus aplicats al servei.

De fet, el preu elevat és la principal causa d'insatisfacció en els serveis a les llars. A més del 93% en el servei elèctric, en el 86% dels casos ho és en el servei de gas natural, en el 74% en la telefonia fixa, en el 67% en la banda ampla fixa, en el 77% en la televisió de pagament, en el 71% en la telefonia mòbil i en el 42% en l'internet mòbil.

Un altre dels motius d'insatisfacció entre els clients és l'atenció al client que donen les empreses de serveis. En aquest cas, la banda ampla fixa és la més mal valorada, amb gairebé el 17% de llars insatisfetes, seguida de la telefonia fixa (16,4%), la televisió de pagament (15,5%) i l'electricitat (15,1%).

Reclamacions

La CNMC també recull informació sobre les reclamacions presentades pels usuaris. En aquest cas, el servei amb més reclamacions presentades és la banda ampla fixa, amb un 15% del total, i el servei amb menys reclamacions és el gas natural, amb un 5%.

Entre els motius de les reclamacions, la queixa principal són els problemes en la facturació en tots els serveis, excepte en el cas de la banda ampla fixa, en què el principal motiu de queixa és la falta de qualitat en el servei o interrupcions en el subministrament.