FINANCES

Després que la caixa recorri de nou al FROB

El Banc d'Espanya demana a Unnim prescindir de 100 treballadors més

Unnim ha demanat 150 milions d'euros al FROB per fer els ajustaments que requereix la seva reestructuració. La caixa ja reduir plantilla en 530 persones per la fusió de l'any passat.

El Banc d'Espanya ha demanat a Unnim un nou ajust per donar el vist-i-plau al nou recurs al Fons de Reestructuració Bancària (FROB), que suposarà el tancament de prop de 50 oficines addicionals i una reducció de plantilla d'un centenar de persones, segons han avançat a Efe fonts financeres.

Unnim, fruit de la fusió de les caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, ha sol·licitat 150 milions més al FROB com a part de la reestructuració que està vivint el sector de caixes d'estalvis, i l'ajust de personal i sucursals forma part de les condicions, que ja s'esperaven des de la tercera caixa catalana.

Portaveus d'Unnim han declinat fer declaracions respecte a aquest nou ajust, però les fonts financeres abans esmentades han avançat que en els pròxims dies la direcció de la caixa que presideix Enric Mata presentarà el nou pla d'ajust als representants dels treballadors.

Unnim ja havia realitzat un ajust important, en reduir la seva plantilla en 530 persones que abandonen majoritàriament l'empresa via prejubilacions voluntàries com a conseqüència de la fusió que es va tancar l'any passat.

Amb aquest nou reajustament, acceptat per la direcció d'Unnim, el Banc d'Espanya pretén que els fons que es rebin del FROB -que ja va aportar 380 milions a la nova entitat amb la fusió- permetin millorar la situació dels nous stress tests q ue es duran a terme aquest any.

La intenció d'Unnim per afrontar aquesta nova reducció de personal és obrir una nova ronda de negociació amb els sindicats i aconseguir un acord ràpid i que resulti al menys traumàtic possible per a la plantilla de l'entitat.

A l'anterior reajustament, que es va pactar fa només quatre mesos, s'hi van poder acollir els empleats que complien 55 anys o més aquest 2010 i percebran una retribució del 80% del sou brut, que equivaldrà, aproximadament, al 87% del sou net.

Després d'aquesta reducció de personal, la plantilla d'Unnim es va situar en 2.900 persones, a les quals ara caldrà restar el centenar que s'inclouran a la nova reducció, amb la qual cosa la plantilla se situarà prop dels 2.800 empleats.

El pacte, que va suposar un Expedient Regulació d'Ocupació (ERO) pactat amb els sindicats, va representar una reducció del 15% de la plantilla i el tancament de 150 oficines en un període de dos anys, fins a quedar amb una xarxa de 610 sucursals i els 2.900 empleats abans esmentats.

El tancament d'oficines del pla d'integració de la fusió preveia reduir 150 sucursals en dos anys i a final de 2010 ja s'havia dut a terme prop de la meitat del procés.

Amb el nou reajustament d'oficines que ara planteja el Banc d'Espanya, la xarxa quedarà reduïda a 560 oficines, amb la qual cosa s'haurà aplicat a la xarxa una reducció de 200 sucursals, un 26% menys en comparació amb la que tenien les tres caixes abans de la seva fusió.

Unnim ha registrat un resultat net de 34,5 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, un 25,8% menys que en el mateix període de l'any anterior, segons els últims resultats presentats per l'entitat i pendent que es facin públics els del conjunt del 2011, en els quals s'espera que es reflecteixi l'evolució que ja s'ha marcat en trimestres anteriors.

Més continguts de