El cost per hora treballada modera el creixement al 0,5%

L'indicador laboral va tancar el 2018 amb un increment lleuger respecte al tercer trimestre

El cost per hora treballada va augmentar un 0,5% en el quart trimestre del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior, de manera que va moderar en dos punts l'increment interanual del tercer trimestre, segons les dades provisionals de l'índex de cost laboral harmonitzat (ICLA) publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per components, el cost salarial va augmentar un 0,6% en relació amb el quart trimestre del 2017, mentre que els altres costos van avançar un 0,4%. El cost laboral (sense tenir en compte les pagues extres i els endarreriments) va créixer un 1,1% interanual en el quart trimestre del 2018. Eliminant els efectes estacionals i de calendari, aquest indicador va avançar un 1,3% en el quart trimestre del 2018 en relació amb el mateix període del 2017, un punt menys que en el tercer trimestre. Amb aquest repunt s'encadenen vuit trimestres de taxes positives en la sèrie corregida.

El cost salarial comença a despertar-se de la crisi

Dins el cost laboral total s'inclou el cost salarial, que va repuntar un 1,4% interanual a la sèrie corregida, mentre que els altres costos van pujar un 1,1%. En taxa trimestral, el cost laboral per hora treballada va augmentar un 0,1% sense els efectes estacionals i de calendari, i es va moderar en set dècimes respecte al trimestre anterior.

Sense tenir en compte els dos efectes, el cost laboral va pujar un 1,5% entre octubre i desembre del 2018 pel més gran pes dels pagaments extraordinaris en aquest període respecte al trimestre anterior. El cost salarial va augmentar un 4,3%, mentre que els altres costos van retrocedir un 6,3%. El cost laboral, excloent-ne pagaments extraordinaris i endarreriments, va descendir un 4,9% en relació amb el tercer trimestre del 2018.

Increment a les activitats artístiques i la construcció

Les seccions que van registrar els principals increments anuals del cost laboral en el quart trimestre del 2018 van ser les activitats artístiques i d'entreteniment (+5,9%), la construcció (+2,4%) i el subministrament d'energia elèctrica i gas (+2,1%). Per la seva banda, els principals descensos es van donar en indústries extractives (-5%), activitats professionals (-1,5%) i activitats financeres i d'assegurances (-0,9%).

Els únics retrocessos del cost laboral en la sèrie corregida els van experimentar les indústries extractives, amb un descens interanual del 3,1%, i les activitats professionals (-0,7%). Pel que fa al cost salarial, les activitats artístiques van ser les que van registrar el principal repunt interanual, un 3,9%, seguides de les construcció (+ 3,2%). A l'altre extrem, el cost salarial va baixar un 3,1% en les indústries extractives i un 0,7% en les activitats professionals. A la resta de sectors, el cost salarial va pujar.

Més continguts de