El dèficit comercial baixa un 29,5% al novembre

Continua caient el saldo negatiu de la balança comercial espanyola, que tancarà el 2012 al voltant del 2% del PIB. El dèficit energètic va augmentar un 18,6%

El dèficit comercial va baixar un 29,5% fins al novembre del 2012, respecte al mateix període del 2011, i va sumar 29.463,3 milions d'euros. Continua, doncs, la caiguda del saldo negatiu de la balança comercial espanyola, que previsiblement haurà tancat l'any passat per sota del 2% del PIB.

La caiguda del dèficit comercial en els onze primers mesos del 2012 és deguda al dinamisme de les exportacions que, segons les dades difoses aquest dijous pel ministeri d'Economia i Competitivitat, van créixer un 3,7% i van sumar 204.855,3 milions d'euros, mentre que les importacions van disminuir un 2,1% i van arribar a un valor de 234.318,6 milions.

La taxa de cobertura −percentatge de les importacions que poden pagar-se amb les exportacions− es va situar en el 87,4%, la més alta en l'economia espanyola des que n'hi ha registres, a partir del 1972.

No obstant això, el dèficit energètic segueix sent la principal causa del desequilibri de la balança comercial espanyola, ja que va augmentar el 18,6%. Sense tenir en compte la factura de l'energia, es va registrar un superàvit de 12.949,9 milions.

I és que segons la nota del ministeri d'Economia, l'elevada dependència energètica explica el 24,5% del total de les importacions espanyoles, ja que les compres energètiques han crescut un 13,2% en els nou primers mesos del 2012.

Béns d'equip i aliments, al capdavant de les exportacions

Els principals sectors exportadors fins al novembre van ser els béns d'equip −van representar el 19,5% del total de les vendes−, el dels aliments −el 15% del total−, el dels productes químics −el 14,2% del total−, el de l'automòbil −el 13,9%− i el de les semimanufactures −l'11,6%.

Ressalta la posició del sector de l'automòbil, amb una caiguda de les vendes acumulades del 8,6%.

Les vendes de material de transport ferroviari van créixer el 23,6%, i les de motors, el 14,4%, mentre que les exportacions de carn i begudes van augmentar el 15,3% i el 11,7%, respectivament.

En el cas de les importacions, després del sector energètic, els de béns d'equip va ser el que va registrar la quota −va suposar el 16,6% del total de les compres−, seguit dels productes químics −van representar el 15,1%.

Les importacions d'automòbils van baixar el 14,2%, i les de les manufactures de consum, el 8,7%, al mateix temps que les compres d'aliments van augmentar el 3,2%.

La UE, principal destí

Les exportacions dirigides a la Unió Europea van suposar gairebé el 63% del total i van baixar l'1,7%, igual que les dirigides a la zona euro, que van caure el 3%.

En sentit contrari, han crescut les vendes a destinacions extracomunitàries −el 14,4%−, i destaca l'avanç de les vendes a l'Àfrica −el 30,8%−, a Àsia −el 14,1%− i a països d'Amèrica Llatina −el 16,9%.

L'executiu destaca els superàvits comercials amb països com França, Portugal, el Regne Unit o Itàlia, principals socis de la UE, i recorda que el dèficit comercial que Espanya manté amb Alemanya també s'ha reduït un 57,6% respecte als onze primers mesos del 2011.

Per altra banda, les importacions procedents de la UE, que van suposar el 50,2% del total, van baixar el 7%, mentre que les de la zona de l'euro −el 40,4% del total− van caure el 7,7%.

També van descendir les compres a Amèrica del Nord −el 7,8%−, a Àsia −el 5,3%− i a l'Orient Mitjà −el 12,4%−, mentre que van augmentar les procedents d'Amèrica Llatina −el 31,1%− i de l'Àfrica −el 18,2%.

El dèficit comercial del mes de novembre va baixar el 47,7% en taxa interanual i va sumar 1.407 milions d'euros, la qual cosa suposa el nivell més baix dels mesos de novembre des del 1997. Les exportacions van caure al novembre el 0,6%, i les importacions, el 6,1%.