El dèficit públic baixa fins al 3,1% del PIB gràcies a les comunitats

L'administració central torna a disparar-lo més d'un 20% però el ministeri d'Economia avança que la bestreta per impost de societats permetrà reduir-lo a l'octubre

Les comunitats autònomes tornen a ser les responsables de la millora dels comptes públics de l'Estat. El dèficit públic (sense comptar-hi les corporacions locals) va arribar als 34.709 milions d'euros, el que suposa un 3,1% del PIB, dues dècimes menys que el registrat al setembre i també  dues dècimes menys que a l'agost. Les administracions que estiren a la baixa el dèficit tornen a ser les comunitats autònomes, que van reduir el dèficit de l'1,07% del PIB del setembre del 2015 al 0,19% del PIB el mateix mes d'aquest any, mentre que l' administració central torna a incrementar-lo, concretament un 21% més que al setembre, mentre que les comunitats el redueixen més d'un 81%. 

Així doncs, el dèficit registrat de les comunitats autònomes és només el 8% del total de les administracions públiques, que en total registren 2.132 milions de dèficit en front dels més d'11 milions del setembre anterior. En el cas de Catalunya, la Generalitat va reduir el seu dèficit fins als 431 milions fins al setembre, un 0,2% del PIB i un 88% menys que el setembre del 2015, quan el dèficit de la Generalitat era de 3.635 milions d'euros.  

En referència a aquest fet, el ministeri d'Hisenda torna a recordar que aquesta reducció es deu a la liquidació del model de finançament que es va fer al juliol, quan l'Estat va haver de pagar 8.589 milions a les comunitats ( 7.611 milions més que a la liquidació de l'any anterior) per errar en la previsió que avança els diners amb bestretes sobre el pronòstic de recaptació i liquida en funció de la recaptació real gairebé 2 anys després. 

De fet, com va avançar l'ARA, aquesta liquidació i la millora de l'economia van permetre a la Generalitat capgirar els comptes públics i tancar els 9 primers mesos de l'any amb un superàvit primari de 358 milions d'euros.

Respecte al dèficit de la Seguretat Social, també s'ha incrementat fins als 6.215 fins al setembre, xifra que equival al 0,56% del PIB i que és tres punts percentuals superior al mateix mes de l'any anterior. En aquest cas, la Seguretat Social duplica el registre del mateix període de l'any anterior però el ministeri destaca l'evolució de les cotitzacions socials, que haurien crescut fins a un 3% al setembre. Segons el ministeri d'Economia, els ingressos de la Seguretat Social, però, es veuen negativament afectats per les bonificacions de 100 euros per als contractes indefinits. 

L'efecte de l'impost de societats

En les dades fets públiques aquest dimecres pel ministeri d'Hisenda i Funció Pública, s'avança que el dèficit de l'Estat fins a l'octubre és de 21.656 milions d'euros, un 1,94% del PIB i 0,6 punts inferior a la del setembre, quan es va arribar al 2,55% del PIB. En aquest sentit, el ministeri destaca que la millora es deu a l' increment de la recaptació per  segon pagament fraccionat de l'impost de societats del 30 de setembre. En aquest sentit, ressalta que la recaptació per aquest impost s'ha incrementat un 12,1% a l'octubre, amb un repunt del segon pagament fraccionat del 43,4% davant la caiguda de més del 48% del primer pagament. 

Per això, el ministeri avisa que l'administració central també reduirà considerablement el dèficit a l'octubre "en vista del descens ja registrat a l'Estat". Cal recordar que el govern espanyol publica les xifres de dèficit desglossades per administracions de 2 mesos abans i avança les de l'Estat 1 mes.