Economia 15/04/2019

La desacceleració frena la baixada del deute de famílies i empreses

El sector privat es va endeutar en els anys previs a l’esclat de la crisi i, a partir d’aquelles dates, va revertir la tendència

Leandre Ibar
2 min
La desacceleració frena la baixada del deute de famílies i empreses

BarcelonaEl deute de famílies i empreses continua a la baixa, però a menys ritme que en els anys anteriors. El deute de les famílies va caure fins al 58,9% del producte interior brut espanyol, mentre que el de les empreses no financeres va retrocedir fins al 74,5%. Així doncs, el volum total de deute privat a Espanya, que representava el 196,3% del PIB el 2012, va tancar l’any passat a un nivell del 133,3%, segons dades del Banc d’Espanya fetes públiques ahir.

No obstant, la desacceleració de l’economia dels últims mesos ha tingut el mateix efecte sobre el procés de desendeutament, que s’ha moderat en comparació amb els anys anteriors. Per exemple, mentre que en el conjunt del 2012 el deute de les empreses va caure 7,2 punts del PIB, el 2018 aquesta reducció va ser de 3,5 punts.

Segons Josep Oliver, catedràtic emèrit d’economia aplicada de la UAB, tot i que en els últims anys ha augmentat el crèdit a les famílies i les empreses, “les amortitzacions del deute han crescut més”, per la qual cosa el sector privat ha disminuït el nivell d’endeutament. Per a Oliver, aquesta dinàmica és “una bona notícia”, sempre que sigui “compatible” amb un cert increment del crèdit al consum i dels crèdits immobiliaris. De fet, la reducció del deute acostuma a anar associada a un menor consum, però no sembla que sigui el cas actualment.

Oliver considera que l’economia necessita “un procés de retorn fins a xifres normals” d’endeutament, i qualifica de “substancial” que les famílies i les empreses es mantinguin per aquest camí.

El sector privat es va endeutar en els anys previs a l’esclat de la crisi i, a partir d’aquelles dates, va revertir la tendència. En xifres absolutes, el deute de les famílies -que també inclou el de les entitats sense ànim de lucre dedicades a donar serveis a les famílies- ha caigut més de 153.000 milions d’euros des de l’inici del 2012 fins a finals del 2018, quan es va situar en 712.000 milios. El de les empreses encara és més elevat, ja que va tancar l’any passat amb 1,1 bilions d’euros, per sota dels 1,4 bilions de sis anys enrere.

L’elevat creixement econòmic dels últims anys ha tingut un efecte positiu sobre el deute, per dues raons. L’augment de l’activitat econòmica ha fomentat l’ocupació, i per tant la renda disponible de les famílies és més elevada. Oliver creu que, pel que fa a les famílies, la renda disponible és l’element més important a tenir en compte per predir si el deute baixarà o no. Així mateix, gràcies a la bonança econòmica, els ingressos de les empreses també són més alts.

stats