El consum i la despesa pública impulsen el 0,8% el PIB espanyol el primer trimestre

De Guindos pronostica un creixement del 3% a final d'any

XAVIER GRAU / DANI SÁNCHEZ UGART

L' economia espanyola va créixer un 0,8% en el primer trimestre gràcies al consum de les llars i a la despesa de les Administracions Públiques, que van mostrar augments trimestrals del 0,9% i del 0,8%, respectivament, superiors als del trimestre anterior.

L'institut d'estadística (INE) ha publicat aquest dijous les dades definitives de la comptabilitat de l'Estat, que confirmen les que ja s'havien avançat a finals d'abril. També la inversió es va incrementar en el primer trimestre, un 0,4%, tot i que, a diferència del consum, el seu creixement es va moderar respecte al trimestre precedent

Aquest creixement del 0,8% del PIB iguala els registrats en els dos trimestres previs (tercer i quart trimestre del 2015) i se situa dues dècimes per sota de l'1% aconseguit entre abril i juny del 2015, fins ara el ritme trimestral d'avanç més elevat des que l'economia espanyola va iniciar la recuperació.

Però la taxa interanual del PIB, per la seva part, es va situar al 3,4% en el primer trimestre de l'any, una dècima menys que en el trimestre anterior. El consum de les llars va créixer un 3,7% interanual en el primer trimestre, dues dècimes més que en el trimestre anterior, mentre que el de les Administracions Públiques va augmentar un 2,6%, fet que suposa 1,1 punts menys que en el quart trimestre del 2015.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha desfermat l'eufòria a la llum d'aquestes dades, i ha afirmat que "no hi ha símptomes de desacceleració" a l'economia espanyola. El titular d'Economia ha avançat que el PIB creix a un 3,3% al primer semestre, en termes anualitzats -tot i que encara no ha conclòs el segon trimestre- i ha pronosticat un creixement de l'economia del 3% a final d'any. 

Això batria els pronòstics del govern espanyol, que apunta a un creixement per a aquest 2016 del 2,7% del PIB. De Guindos ha justificat que aquest pronòstic és moderat i que els indicadors actuals, fins i tot pronoticant una lleugera frenada al segon semestre, indiquen que quedaran superats per la realitat. 

El Banc d'Espanya adverteix d'un alentiment del creixement econòmic

L'INE ha explicat que la desacceleració en la variació interanual del PIB és conseqüència d'una disminució de la contribució de la demanda nacional, que va aportar 3,8 punts en el primer trimestre, tres dècimes menys que en el trimestre anterior. Per la seva part, la demanda externa va reduir dues dècimes la seva aportació negativa al PIB, des dels -0,6 punts del quart trimestre del 2015 als -0,4 punts en el primer trimestre d'aquest any.

Amb el repunt trimestral del PIB entre gener i març s'encadenen ja onze trimestres d'avenços, mentre que la taxa interanual acumula nou trimestres en positiu, amb creixements superiors al 3% en els últims quatre trimestres.

Més ocupació, menys salaris

En el primer trimestre, l'ocupació va augmentar a un ritme del 3,2% en termes interanuals, dues dècimes més que en el trimestre anterior, fet que es tradueix en la creació de 533.000 llocs de treball equivalents a temps complet en un any. En relació amb l'últim trimestre del 2015, l'ocupació va créixer en el primer trimestre d'aquest any un 0,9%, tres dècimes més.

No obstant, segons les dades de l'INE, malgrat que la remuneració total dels assalariats va augmentar en termes interanuals el 3,2%, bàsicament perquè hi ha més ocupats, els costos laborals unitaris van baixar el 0,5%, provocat principalment per una reducció del 0,3% de la remuneració per cada assalariat.

En aquest punt, el ministre d'Economia ha afirmat que la creació d'ocupació està accelerant, i això permetrà també que es compleixin els pronòstics de reducció de la desocupació que té l'executiu de Mariano Rajoy.

Sector exterior

La contribució de la demanda exterior al PIB va ser menys negativa que el trimestre anterior, en millorar dues dècimes, ja que l'últim trimestre del 2015 va ser de -0,6 punts mentre que el primer trimestre del 2016 ha estat de -0,4 punts.

Les exportacions de béns i serveis va desaccelerar el ritme de creixement, al passar del 5,3% al 3,7%; però les importacions també van disminuir el ritme de creixement, al passar del 7,7% al 5,4%.

Per sectors: desacceleració excepte als serveis

Des del punt de vista de l'oferta, en variació interanual l'agricultura, ramaderia i pesca va créixer el 5,5% (el 6,2% el trimestre anterior), la indústria el 2,6% (el 3,4% el trimestre anterior), i la construcció un 2,6, amb una desacceleració respecte el trimestre anterior, quan millorava el 4%. En quan als serveis, van millorar el 3,5%, una dècima més que el mes anterior.