Publicitat
Publicitat

El govern espanyol preveu ajustos de més de 100.000 milions fins al 2014

L'executiu aprova el pla pressupostari que espera la Comissió Europea (UE) i xifra en més de 38.900 milions l'estalvi previst el 2013 i en 50.000 milions el 2014. L'Estat augmenta en 8.400 milions el seu ajust i les autonomies en 5.000 milions

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres el pla pressupostari per al 2013 i el 2014, que es remetrà a la Comissió Europea i que recull un ajust de 38.956 milions el 2013 i de 50.075 milions el 2014, quantitats que sumen un total de 89.031 milions. En termes acumulats, les mesures d'ajust ascendeixen a 102.149 milions, si s'hi sumen els 13.118 milions d'aquest any.

D'aquests 102.149 milions, 73.415 milions corresponen a ajustos de l'administració central, 19.374 milions a les autonomies i 9.000 als ajuntaments. El més destacat és que l'Estat augmenta en 8.400 milions el seu ajust per la resta d'aquest any, el 2013 i 2014 respecte al pla de 65.000 milions anunciat fa dues setmanes per el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Les autonomies, a més, incrementen en 5.000 milions el seu ajust pels propers dos anys perquè s'amplia la previsió d'estalvi que obtindran amb les retallades en sanitat i educació, i amb la supressió d'empreses públiques.

La ressenya del consell destaca que aquest pla respon al compromís adquirit amb la UE i el principal objectiu és anunciar les mesures que serviran per complir amb la consolidació fiscal. El pla segueix les previsions del govern espanyol i recull una caiguda del PIB del 0,5% el 2013 i un creixement de l'1,2% el 2014 "gràcies a la gradual recuperació del consum privat i de la inversió i les reformes estructurals empreses".

A més, indica que el dèficit l'any que ve serà del 4,5% del PIB i del 2,8% el 2014, objectiu al qual contribuiran totes les administracions públiques, tant la central i la Seguretat Social com les comunitats autònomes i els municipis.

Respecte a les mesures tributàries, la pujada de l'IVA a partir del setembre del 2012 atorgarà uns ingressos extres de 2.300 milions d'euros aquest any, de 10.134 milions el 2013 i de 9.670 milions el 2014.

A més, les mesures de racionalització de les administracions públiques permetran ingressos addicionals de 3.723 milions el 2013 i de 5.300 milions el 2014, que se sumen als 5.200 milions de l'eliminació de la paga extra de Nadal d'aquest any.

El pla ressalta que les retallades de 4.300 milions en despeses dels ministeris es basen en menors transferències i en una reducció de 600 milions en despeses de personal.

També recull la reducció d'un punt en les cotitzacions al règim general de la Seguretat Social el 2013 i d'un altre addicional el 2014, seguint les recomanacions de la Comissió Europea, "cosa que ajudarà a generar ocupació i a fer tornar el creixement econòmic".

Així mateix, segons el pla, el 2013 l'Estat completarà el finançament dels complements a mínims de les pensions, de manera que avançarà un any el procés de separació de fons previst en el Pacte de Toledo.

A més, la reforma de l'administració local permetrà un estalvi de 3.500 milions el 2013 i de 5.500 milions el 2014.

Hisenda recorda que les entitats locals que no han tramés plans d'ajust o no han estat aprovats són objecte d'una retenció en els fons a percebre per la participació en els tributs de l'Estat.

Respecte a les comunitats autònomes, s'afegeixen les mesures acordades sobre sanitat i educació, que tindran un efecte conjunt de 15.000 milions en els dos exercicis, 5.000 milions més del que es va anunciar inicialment.

En total, les mesures específiques d'ajust de les comunitats arriben als 19.000 milions d'euros fins al 2014.

El pla conté previsions diferents de les que l'executiu va anunciar el 14 de juliol a inversors estrangers. Per exemple, respecte de les mesures fiscals, el programa anunciat aquest divendres xifra l'estalvi en 4.975 milions aquest any –eren 5.980 en el pla de juliol–, 15.069 milions el 2013 –eren 14.900 en el pla anterior– i 15.425 milions el 2014 –respecte als 14.550 del pla de juliol.

Més continguts de