Economia 01/12/2011

Les 19 retallades del Govern als funcionaris = 860 milions d'estalvi

Governació dóna als sindicats els primers càlculs de l'ajust a la funció pública. Els representants dels treballadors forcen una tercera reunió perquè l'executiu els concreti. Volen que aclareixi quants interins es quedaran sense feina

Ara
2 min
SINDICATS EN PEU DE GUERRA Les retallades als comptes del 2011 de la Generalitat ja han fet sortir al carrer els treballadors públics. Ara la tisora cau altre cop sobre els seus sous.

BarcelonaEl Govern continua negociant amb els sindicats les retallades als treballadors públics per fer front a la crisi. L'executiu ha anunciat 19 mesures concretes. Els sindicats s'hi oposen frontalment i han forçat una tercera reunió per a aquest divendres perquè l'executiu concreti com pretén aplicar els ajustos. Volen que aclareixi quants interins es quedaran sense feina.

Els sindicats també han convocat una concentració per al 14 de desembre a la plaça de Sant Jaume.

Les reunions es fan en el marc de la Taula General de Negociació dels treballadors públics de la Generalitat. La Taula representa uns 200.000 treballadors entre Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que inclou CATAC i USTEC.

Aquestes són les mesures que proposa el Govern i l'estalvi que calcula:

8 mesures temporals

 1. Revisió de les plantilles del personal interí en els serveis no finalistes ni essencials, amb la intenció de mantenir el màxim de llocs de treball possible. És una de les mesures més polèmiques i l'única on encara no hi ha cap concreció.
 2. Reducció del compliment específic o equivalent preferentment a les dues pagues extres de l'any vinent (306 milions)
 3. Suspensió del Fons d'Acció Social (12,5 milions)
 4. Suspensió del complement de productivitat (20 milions)
 5. Reducció a la meitat dels imports màxims a percebre el 2012 en concepte de direcció per objectius del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (40 milions)
 6. Suspensió de l'aportació al pla de pensions (l'estalvi quantificat és zero perquè aquesta mesura ja s'aplica aquest any)
 7. No-aprovació de nova oferta d'ocupació pública per al 2012, a més de la suspensió de l'execució de les ofertes públiques aprovades i no convocades (2 milions)
 8. Establiment d'una excedència voluntària amb reserva de lloc de treball en un termini mínim d'un any i màxim de tres (9 milions)

11 mesures estructurals

 1. Revisió dels ajuts per al menjar (17,5 milions)
 2. Supressió de les millores per incapacitat temporal (23,9 milions)
 3. Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura dels fills (47,1 milions)
 4. Deducció proporcional de retribucions per absències que no estiguin justificades (25 milions)
 5. Modificació dels dies d'assumptes personals (22,3 milions)
 6. Supressió dels dies addicionals de vacances (premis atorgats per antiguitat) (5,8 milions)
 7. Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents (297 milions)
 8. Supressió dels fons de tecnificació (3,5 milions)
 9. Supressió dels complements de presència efectiva i de normalització horària (11,2 milions)
 10. Regulació del complement per nombre d'assegurats del personal de contingent i zona de l'Institut Català de la Salut (5 milions)
 11. Supressió de les subvencions a sindicats i suspensió de pactes en referits a l'increment del nombre d'hores de crèdit horari sindical per sobre del previst a la normativa, i en allò referent als alliberaments institucionals (5 i 7 milions, respectivament)
stats