Els bancs hauran de pagar interessos als clients per les despeses hipotecàries

Una sentència del Suprem condemna el BBVA a pagar des del moment inicial del pagament

El ple de la sala primera del Tribunal Suprem ha decidit que els bancs han d'abonar l'interès legal al consumidor després de l'anul·lació de la clàusula de despeses hipotecàries (registre, notari i altres) des de la data en què el consumidor va fer els pagaments, i no només des de la data que va fer la reclamació extrajudicial.

El jutjat de primera instància va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va condemnar el banc, en concret el BBVA, a abonar a l'usuari diverses quantitats en concepte de despeses de taxació i gestoria, més els interessos legals des de la data en què el consumidor va fer aquests pagaments.

Els clients deixen de fer-se càrrec de l'impost de les hipoteques a partir d'aquest dilluns

En segona instància, l'Audiència Provincial, però, va considerar que els interessos legals a abonar pel banc es pagarien a partir del moment en què el client va presentar la reclamació extrajudicial. El Tribunal Suprem encara no havia discutit com han de calcular els interessos meritats per les quantitats que el banc ha d'abonar al prestatari després de l'anul·lació de la clàusula de despeses d'un préstec hipotecari.

Segons la sentència, el ple de la sala ha estimat el recurs de cassació interposat pel consumidor, en considerar que els interessos es meriten des de la data en què va pagar les despeses en qüestió. "La conseqüència de l'abusivitat de la clàusula de despeses és [...] que hagi d'actuar com si la clàusula mai s'hagués inclòs en el contracte, havent de fer front a cada una de les despeses discutides la part a càrrec de la qual correspongui, segons el nostre ordenament jurídic ", indica el text de la sentència.

Per això, el Suprem ha sentenciat que s'ha d'imposar a l'entitat prestadora l'abonament al consumidor de les quantitats que li hauria correspost pagar de no haver existit l'estipulació abusiva, és a dir, les despeses, ja que en cas contrari el banc "s'hauria lucrat indegudament" a en estalviar uns costos que legalment hauria d'assumir i que, mitjançant la clàusula abusiva, va desplaçar al consumidor.

Així mateix, el tribunal considera que hi ha analogia amb un pagament de l'indegut, en tant que el consumidor va fer un pagament i l'entitat prestadora, encara que no hagués rebut directament el pagament, se n'hauria beneficiat al haver-ho assumit el consumidor i haver-li estalviat la entitat.

En conseqüència, el Tribunal Suprem ha sentenciat que l'entitat bancària haurà d'abonar l'interès legal des de la data en què el consumidor va fer aquests pagaments.