Economia 20/03/2013

Què és una 'clàusula sòl'?

La caiguda de l'Euríbor ha fet aflorar els abusos d'aquest interès mínim, per sota del qual la hipoteca no pot baixar

Ara
1 min

BarcelonaLa clàusula sòl és una clàusula que preveuen algunes hipoteques i que fixa els interessos mínims que cal pagar, passi el que passi, durant tota la vida de la hipoteca. La clàusula fixa un tipus mínim, en previsió d'una caiguda de l'Euríbor.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Els contractes que preveuen aquest interès mínim el situen generalment entre el 3 i el 5%. Si l'indicador més el diferencial és més baix que el sòl fixat en la hipoteca, s'aplica el sòl. Si és superior, s'aplica l'Euríbor més el diferencial. En qualsevol dels dos casos, el banc o caixa aplicarà el tipus més alt dels dos.

Els problemes derivats de les clàusules sòl, molts cops incloses en el contracte de la hipoteca sense que els bancs n'informin correctament l'usuari, han aflorat arran de la caiguda en picat de l'Euríbor. L'Euríbor a dotze mesos, l'indicador més emprat per al càlcul de les hipoteques, va tancar el 2012 en el seu mínim històric, el 0,549%. Això suposa un abaratiment de la quota d'uns 100 euros al mes, 1.200 euros anuals. Una hipoteca amb una clàusula sòl no es pot beneficiar d'aquesta davallada, justament per aquest interès mínim per sota del qual la hipoteca no pot baixar.

stats