PENSIONS

Jubilats a la recerca de feina

A Alemanya cada cop més gent gran treballa per complementar la pensió. Ja hi ha 760.000 jubilats amb minifeines, un 60% més que fa deu anys.

La pobresa a la tercera edat avança any rere any i, a mesura que s'allarga la crisi, també augmenten els problemes per pagar les pensions. En el cas d'Espanya, la falta de liquiditat ha provocat que el govern de Madrid utilitzi per primer cop el Fons de Previsió i que es plantegi fer ús del Fons de Reserva, una guardiola creada per garantir que els jubilats no deixin mai de cobrar.

A Alemanya la situació és diferent: la recaptació és tan exuberant que el govern de Berlín vol reduir les aportacions dels treballadors a les pensions. Però diverses dades han alarmat l'opinió pública alemanya. D'una banda, cada cop més jubilats s'obten pas al mercat laboral. Alguns ho fan perquè volen, però d'altres ho fan per pura necessitat.

Llegiu-ho a l' Ara Premium.