Les pimes espanyoles, les que paguen la llum més cara a la UE

Les grans indústries, en canvi, paguen un preu inferior a la mitjana europea

Que els consumidors espanyols són dels que paguen més cara la llum d'Europa és sabut i així ho reflecteixen les estadístiques d' Eurostat. Dels estats de la Unió Europea, Espanya és el cinquè amb el rebut elèctric més car per als clients particulars. Però el repartiment no és igual. Així, les petites i mitjanes empreses (pimes) espanyoles són les que paguen la llum més cara d'Europa, mentre que no passa el mateix amb les grans indústries.

Les dades d'Eurostat, referides al primer semestre de l'any passat, situen Espanya com el cinquè país amb la llum més cara per als consumidors domèstics, amb un consum anual d'entre 2,5 i 5 megawatts hora (MWh), per sobre de la mitjana dels estats de la UE i de l'eurozona.

No passa el mateix per als clients comercials, amb un consum anual per sota dels 15 MWh, on Espanya ocupa el lloc numero 11 i el preu se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea i de l'eurozona.

Però on s'enfilen els preus és a les tarifes industrials de menor consum, les que normalment corresponen a les pimes. En la tarifa per a consumidors industrials IA, de menys de 20 MWh, Espanya ocupa el primer lloc, per sobre dels 250 euros el MWh, molt per sobre de la mitjana de la UE, que està per sota dels 180 euros el MWh, i també molt per sobre de la mitjana de l'eurozona, lleugerament per sobre dels 180 euros.

De fet, segons dades analitzades per l'Institut Català de l'Energia (Icaen), entre el 2008 i el 2015  aquesta tarifa a Espanya pràcticament s'ha doblat (ha crescut el 99%), mentre que a la Unió Europea ha augmentat el 29% en el mateix període i a l'eurozona el 32%. L'any 2008 el preu a Espanya estava per sota de la mitjana Europea, mentre que ara està molt per sobre.

Una cosa semblant passa amb la tarifa IB, per a un consum anual d'entre 20 i 500 MWh, en què Espanya també se situa per sobre de la mitjana de la UE i de l'eurozona. Espanya és en aquest cas el vuitè estat més car dels 28.

Però per a la resta de tarifes industrials, que són per a consums més elevats i, per tant, per a indústries més grans, les tarifes espanyoles se situen per sota de la mitjana de la UE i de l'eurozona. Així, a la tarifa IC, de 500 a 2.000 MWh, Espanya ja ocupa el novè lloc i està per sota de les dues mitjanes; a la ID, de 2.000 a 20.000 MWh, ja ocupa l'onzè lloc; i a la IE, de 20.000 a 70.000 MW, cau al dotzè lloc. A la IF, de 70.000 a 150.000 MWh, Espanya ja ocupa el lloc catorzè.

Preus mitjans a la UE, eurozona i Espanya per tarifes

Font: Icaen