El retorn de la paga als funcionaris de l'Estat fa pujar els sous el darrer trimestre del 2013

El cost per hora treballada va créixer un 3% durant el quart trimestre, trencant la ratxa negativa dels precedents

El cost per hora treballada va augmentar un 3,2% en termes interanuals per l'efecte que va suposar el retorn de la paga dels funcionaris de l'Estat que se'ls havia suprimit durant el 2012. No és el cas de Catalunya, on va continuar retallada per a tots els treballadors públics.

L'efecte estadístic va propiciar, doncs, aquest repunt en els sous trencant la tendència negativa dels trimestres anteriors. Es tracta de l'increment més fort des del quart trimestre del 2009, quan van créixer un 3,8%.

Les activitats que van presentar les màximes retallades interanuals en la sèrie general del cost per hora treballada van ser les activitats immobiliàries (-6%), el subministrament d'energia, gas, vapor i aire condicionat (-4,4%) i el comerç majorista i minorista (-2,9%).

Per contra, el màxim increment interanual en el cost per hora treballada es va donar en l'administració pública i defensa, amb un avanç del 18,1% a causa que en el quart trimestre del 2012 es va suprimir la paga extra de Nadal. El van seguir les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (+7,4 %) i activitats sanitàries i de serveis socials (+5,5 %).

Si s'eliminen els efectes estacionals i de calendari, les activitats amb les taxes anuals més elevades són administració pública i Defensa (+19,8%), i activitats sanitàries i de serveis socials (+6 %). En canvi, les màximes caigudes es produeixen en activitats immobiliàries (-5,1%) i subministrament d'energia elèctrica (-4%).