AVALIS DE CATALUNYA SGR
Especials 28/02/2020

Avalis de Catalunya i la Generalitat firmen un acord que facilita l’accés al finançament a les pimes

L’acord suposa una línia d’avals bonificats per a aquest 2020 de fins a dos milions d’euros, que reduirà en un 66% el cost per a la pime de la comissió anual de la Societat de Garantia Recíproca

3 min
Avalis de Catalunya facilita l’accés al finançament a les pimes mitjançant la concessió d’avals

Una línia d’avals bonificats de fins a dos milions d’euros per facilitar l’accés al crèdit a les pimes catalanes per a projectes d’inversió i creixement productiu (amb una previsió aproximada de 300 operacions de finançament avalades anualment). Aquest és l’acord de col·laboració firmat entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i Avalis de Catalunya SGR (Societat de Garantia Recíproca) per a aquest any 2020. L’objectiu: possibilitar i millorar les condicions en l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses catalanes, afavorir la seva competitivitat i promoure el seu creixement.

Els beneficiaris de la nova línia d’avals seran pimes o grups d’empreses que tinguin una facturació anual d’entre 2 i 50 milions d’euros, i que facin inversions productives vinculades al creixement empresarial amb un termini de finançament de tres anys o més. La Generalitat serà l’encarregada de cobrir les dues terceres parts del cost que té l’aval que sol·licitin les empreses com a garantia d’un crèdit, ja provingui de l’Institut Català de Finances (ICF) o de qualsevol altra entitat financera. Això es tradueix en una reducció per a la pime del 66% de la comissió anual de la garantia d’Avalis.

Una oportunitat a l’alça

A Espanya, existeixen actualment un total de 18 Societats de Garantia Recíproca, entitats financeres sense ànim de lucre que faciliten a pimes i autònoms l’accés al finançament a través de la concessió d’avals directes. Les SGR possibiliten la millora permanent de l’estructura i les condicions financeres –que compten amb el suport d’experts en finançament disposats a assessorar-les durant tot el procés– per ajudar aquestes últimes a accedir al finançament en unes condicions que puguin assumir. La seva activitat està subjecta a la supervisió i inspecció del Banc d’Espanya i recolzada per institucions com CERSA, Compañía Española de Reafianzamiento, depenent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. A més, els riscos avalats per les societats de garantia recíproca tenen la consideració de “sense risc apreciable” per part del Banc d’Espanya, la qual cosa redueix el nivell de provisions de les entitats financeres.

En els últims anys, les SGR s’han convertit en una oportunitat per a les petites i mitjanes empreses que busquen obtenir finançament. En la majoria de casos es tracta de pimes, algunes de les quals en fortes fases de creixement, que necessiten dur a terme inversions a llarg termini, per la qual cosa s’enfronten a nombrosos obstacles quan van a les entitats financeres a sol·licitar un préstec, ja que els demanen un aval que garanteixi el retorn del deute. És per això que les petites i mitjanes empreses recorren cada vegada més a les Societats de Garantia Recíproca. El 2019 es van concedir 19.246 avals a pimes i autònoms, i es van finançar 1.416 milions d’euros en projectes, gràcies a l’ajuda i suport de les SGR.

Plena garantia

Avalis de Catalunya va veure la llum l’any 2003 i, avui en dia, és la tercera Societat de Garantia Recíproca en activitat a nivell estatal. Les xifres parlen: 4.556 socis, 1.698 milions d’euros formalitzats amb 18.562 avals i 393 milions d’euros de risc viu. La seva missió no és cap altra que procurar l’accés al crèdit a pimes i autònoms amb activitat a Catalunya, a més de millorar les seves condicions de finançament mitjançant la prestació d’avals davant entitats financeres incloent-hi l’ICF. Així mateix, l’entitat sense ànim de lucre facilita la licitació i execució de concursos públics.

Avalis de Catalunya i la Generalitat firmen un acord que facilita l’accés al finançament a les pimes

Entre els socis protectors d’Avalis de Catalunya hi ha la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de Finances, patronals empresarials com Foment del Treball i Pimec, així com la pràctica totalitat de les entitats financeres que operen a Catalunya. En els últims anys, la SGR ha anat creixent en volum d’avals per a autònoms i pimes, la majoria financers, amb una mitjana de 116.000 euros, si bé la SGR disposa també d’altres avals tècnics, que són per presentar-se a licitacions, i també avals econòmics, per garantir comandes. “Podem arribar a garantir el 100% de les operacions d’inversió i les de circulant a risc compartit amb les entitats financeres”, destaca Josep Lores, conseller delegat d’Avalis.

Per poder accedir a l’aval, els interessats han de fer-se socis de la SGR aportant un 3% de l’operació, import que es reemborsarà arribada la bona fi de l’operació. En els casos d’operacions que superen els 300.000 euros, “són avaluats conjuntament amb els responsables de riscos de les principals entitats financeres”, en paraules del conseller delegat. Cal destacar que els avals prestats són a primer requeriment i que, juntament amb una ràtio de solvència del 21%, ofereix una total garantia a les entitats financeres.

stats