M'he equivocat en la declaració, com ho arreglo?

Hi ha dues solucions si has comès un error en la declaració de l'IRPF

Ara
1 min

BarcelonaEn cas que t'hagis equivocat a l'hora de fer la declaració de la renda, hi ha dues operacions depenent de cada cas per solucionar-ho:

  1. Si en incorporar la dada o rendiment l'error és a favor d'hisenda, és a dir, la quota a pagar resultant és superior a la que inicialment va ser declarada o la quantitat a retornar és inferior a la quantitat ja tornada, cal confeccionar una declaració complementària. Si la declaració complementària es presenta un cop finalitzat el període voluntari de declaració (30 de juny 2014), a més de la diferència a pagar entre les quotes declarades, s'aplicaran recàrrecs (5%, 10% i 20%) i, si escau, interessos de demora en funció del període que hagi transcorregut des de la data límit.
  2. Si en incorporar la dada o rendiment l'error és a favor nostre, s'ha d'instar la rectificació de la declaració i, si escau, la devolució dels ingressos indeguts.
stats