Com declarar endarrermients anteriors a 2013?

El pagament d'aquest tipus de retribucions suposa, en alguns casos, que el treballador ha de tramitar declaracions complementàries per fer la declaració de l'IRPF

Ara
1 min

BarcelonaA vegades en el certificat que es rep de l'empresa pagadora dels rendiments del treball es consigna un import en concepte d´"endarreriments". Aquest concepte correspon a retribucions d'anys anteriors al 2013.

En el cas d'haver cobrat endarreriments en l'exercici 2013 que corresponen a exercicis anteriors, el treballador ha de confeccionar una declaració complementària de l'exercici a què corresponguin aquells endarreriments. Per exemple, si els endarreriments són de 2012, cal que es liquidi una declaració complementària de la declaració d'IRPF de 2012 i ingressar la diferència entre la quota resultant de la declaració complementària i la inicialment abonada.

El període de presentació de la declaració complementària incloent aquests endarreriments conclouria el 30 de juny de 2014. Un cop transcorregut aquest termini, seran exigibles recàrrecs (5%, 10% i 20%) i, si escau, interessos de demora en funció dels mesos transcorreguts des de la data límit.

stats