Acord històric per combatre la pobresa energètica

La Generalitat, les administracions locals i Endesa pacten condonar el deute acumulat a més de 35.000 famílies vulnerables i regular el deute futur per pobresa energètica

4 min
L'acord signat permet eixugar el deute acumulat de les famílies i regula com fer front a la situació de pobresa energètica

La Generalitat de Catalunya, les administracions locals i Endesa han signat un conjunt d’acords sense precedents per eixugar el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i regular com fer front a la pobresa energètica. Amb aquests acords s’aconsegueix defensar els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, protegir-les de cara al futur i oferir seguretat jurídica als ajuntaments.

Amb aquest nou abordatge compartit de la pobresa energètica, les llars en situació de vulnerabilitat no hauran d’abonar les factures pendents, ni se’ls podrà portar als tribunals o incloure-les en llistats de morositat. En definitiva, aquests acords permetran a les famílies afrontar amb millors condicions la seva situació i garantir-los aquests subministraments bàsics.

Concretament, la Generalitat i Endesa han signat dos convenis per condonar el deute de més de 35.000 famílies vulnerables des de 2015 i per regular el cost de la pobresa energètica que es generi en el futur.

Imatge de l'acte de signatura de l'acord

L’empresa subministradora assumeix el 100% del deute acumulat entre els anys 2015 i 2018 i el 50% dels anys 2019 i 2020, mentre que la Generalitat i les administracions locals finançaran l’altre 50% dels dos darrers anys. D’altra banda, Endesa es farà càrrec del 50% del deute generat en el futur per pobresa energètica amb efectes a partir de l’1 de gener d’aquest any. L’acord, fruit de dos anys de treball i un dels objectius de la legislatura, suposa la regulació, per primera vegada, de l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Un model per negociar amb la resta de subministradores

Els acords amb Endesa serviran de model per negociar la condonació del deute amb les altres companyies energètiques i per garantir el subministrament de serveis bàsics de gas i electricitat a les persones i famílies en situació de pobresa energètica i risc d'exclusió residencial.

Des que es va aprovar la llei, s’han impedit 63.000 talls elèctrics a famílies vulnerables a Catalunya, un pas necessari per defensar els drets més bàsics i la seguretat de milers de famílies. Però calia un conveni regulador de l’Administració amb les empreses subministradores per cancel·lar el deute generat des de l’inici de l’entrada en vigor de la llei l’agost de 2015 fins al 31 de desembre de 2020 i per regular la despesa creada per les situacions de pobresa energètica a partir de l’1 de gener de 2021.

L'abast del conveni és complementari a qualsevol altre ajut, descompte o subvenció que les famílies puguin rebre per part d'altres administracions públiques o entitats privades.

El deute en xifres

Segons les dades aportades per Endesa, el deute íntegre acumulat ascendeix a 38,8 milions d’euros. D’aquesta quantitat, la subministradora n’assumirà prop del 73% (28,13 milions d’euros) i la resta se’n faran càrrec la Generalitat de Catalunya (7,99 milions d’euros) i les administracions supramunicipals (2,66 milions d’euros).

Prèviament, les administracions públiques hauran de comprovar la vigència del deute i que, efectivament, les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb la Llei 24/2015. Les administracions es comprometen a verificar tota la informació abans del 31 de maig. En els propers mesos, les famílies rebran una carta on se’ls informarà de la condonació del seu deute i que queden alliberades d’aquests pagaments.

El conseller Chakir el Homrani en el moment de la signatura

Corresponsabilitat en la pobresa energètica

A partir de l’1 de gener, les administracions i la companyia s’han de corresponsabilitzar de la despesa social que suposa la pobresa energètica per protegir les persones vulnerables. És per això que la Generalitat crearà un Fons d’Atenció Solidària finançat com a mínim en un 50% per les subministradores i com a màxim en un 50% per la Generalitat.

En un futur, també s’acordarà un conveni interadministratiu que establirà repartir la part corresponent a les administracions públiques. La Generalitat es farà càrrec del 75% i el 25% restant l’assumiran les administracions locals, que rebran el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per fer front a aquesta quantitat.

El pacte històric amb Endesa s’ha treballat i negociat a través la Taula per abordar la pobresa energètica, formada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d’Empresa i Coneixement, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

La Llei 24/2015 és fruit d’una iniciativa legislativa popular aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el 2015 i és de les més avançades del món quant a la lluita contra la pobresa energètica. Segons la llei, qualsevol tall a una llar amb persones vulnerables d’acord amb l’informe d’exclusió residencial és un tall indegut sancionable.

Per a més informació sobre els compromisos concretats als acords es pot consultar el web de la Generalitat de Catalunya

stats