“Ho tenim tot per generar i desenvolupar el talent”

Entrevista a Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

Elaborem amb ajuda de Mercè Jou, secretària general del CIC, el particular DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) del sistema universitari català, que, tal com subratlla, d’ençà de la seva adaptació a l’espai europeu d’educació superior, “ha avançat en millores com ara l’avaluació més centrada en l’alumne, la inversió tecnològica o una especialització cada vegada més adaptada a les necessitats i demandes del teixit productiu”.

Més enllà dels beneficis que aporta fer un màster o postgrau, ¿quines garanties hi ha d’accedir a un càrrec millor després de cursar-ne un?

Més que garanties convindria parlar de probabilitats. En la selecció de personal o l’accés a un lloc de treball també hi entren altres factors com ara motivacions i personalitat, a més de les competències i coneixements específics que aporta el màster. Estadísticament, l’enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya [AQU Catalunya] mostra que el grau d’inserció laboral dels titulats en màsters i postgraus catalans és molt alt i arriba a superar el 90% al cap del primer any. Però, a més, en la majoria dels casos aquesta inserció es fa amb un sou per sobre de la mitjana. Troben feina ràpidament i de qualitat.

Per què és interessant cursar aquest tipus de formació en un país estranger?

Sempre és recomanable tenir experiència internacional. Per exemple, en els criteris de selecció de professorat hi consta l’experiència en diferents institucions acadèmiques. Les diferents cultures, la millora idiomàtica, el desenvolupament de competències com el lideratge, el treball en equip o les capacitats comunicatives i, finalment i en molts casos, l’accés a coneixement o projectes frontera són aspectes que enriqueixen la formació inicial en la universitat d’origen. La diversitat sempre és riquesa i l’experiència en un altre país permet estar en contacte amb altres maneres de pensar i veure les coses i això ens fa més flexibles i oberts de ment.

Quins altres plusos ofereix la universitat catalana per fer un màster o postgrau?

L’avantatge i característica principal és la qualitat acadèmica. I si hi afegim una cultura oberta i dialogant, un clima integrador, una xarxa de comunicació i infraestructures que garanteixen la confortabilitat per a l’estudi, ho tenim tot per generar i desenvolupar el talent. Des del Consell Interuniversitari de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es garanteixen el rigor i l’equitat.

¿Un màster prepara els alumnes també per desenvolupar-se en un entorn cada cop més global?

El món, el mercat, les relacions humanes, cada vegada són més globals i col·laboratives, com ho és també la recerca, i per això des de fa temps les universitats impulsen la formació i avaluació de les competències transversals, a més de les específiques de coneixement i habilitats de cada carrera. Segons l’enquesta d’inserció laboral dels titulats i les titulades de màster de les universitats catalanes de l’AQU, com més alt és el nivell educatiu dins del sistema universitari, millors són la taxa d’adequació (percentatge de persones que desenvolupen funcions de nivell universitari) i altres elements de qualitat ocupacional (retribució i satisfacció amb la feina). Aproximadament 2 de cada 3 titulats repetirien el màster que han cursat. Crec que són dades, entre les moltes que ofereix l’enquesta, que evidencien que cursar un màster ajuda, i molt, a desenvolupar-se en el mercat de treball.

Quins són els reptes de futur en matèria de màsters i postgraus?

Seguir actualitzant i millorant l’oferta acadèmica, estendre la beca Equitat per continuar garantint que ningú quedi exclòs dels estudis universitaris per raons econòmiques i arribar a acords amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per al finançament dels estudis de màster de treballadors en actiu -sobretot de pimes-, així com anar incorporant totes aquelles millores que les universitats, les veritables expertes, proposen en el si del CIC.

Més continguts de