El desplaçament interurbà en bus o cotxe té un cost mediambiental

La contaminació per emissió de gasos perjudica el medi ambient i la salut humana

Un desplaçament interurbà és el que s’origina a un municipi i conclou a un altre. Segons la darrera Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), que té l’objectiu de conèixer els hàbits de desplaçament de la població resident a la Regió Metropolitana de Barcelona, l’ús del vehicle per anar a la capital és majoritari. A la perifèria s’han de moure obligatòriament en cotxe perquè no hi ha transport públic que els connecti. I a la resta del territori? No hi ha dades sobre mobilitat més enllà de l’àrea metropolitana. Per la Carme Miralles, professora de geografia experta en mobilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, el transport públic viari i ferroviari s’hauria d’organitzar en forma de xarxa: “Deixem de pensar en línies, que el ciutadà es pugui moure per una xarxa, i els nodes de la xarxa siguin l’intercanviador”.

La importància de Rodalies

Quan hi ha molts vehicles motoritzats que emeten gasos, el medi ambient perd la capacitat d’absorció, compensant i reintegrant les emissions a la cadena de l’ecosistema, la qual cosa provoca efectes mediambientals. Els gasos més comuns i importants (CO2, diòxid de carboni, òxid de sofre, de nitrogen o l’ozó) tenen efecte sobre el canvi climàtic, afavoreixen l’escalfament global, incrementen temperatures a diferents capes de l’atmosfera i tenen capacitat per acidificar la pluja, produint canvis a l’ecosistema.

Si comparem els diferents mitjans de transport que tenim a l’abast pels desplaçaments interurbans en termes d’emissions i salut trobem que el tren és el més amigable, després el bus i per acabar la moto o el cotxe en funció del nombre de persones que hi viatgin i les característiques del motor. Els cotxes contaminen amb els gasos del tub d’escapament i amb les partícules que emeten les frenades i l’erosió dels pneumàtics sobre l’asfalt. Tots els cotxes contaminen, fins i tot els elèctrics, per l’erosió. Segons David Rojas, metge epidemiòleg, investigador de l’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, el transport públic és el millor mitjà de transport que podem triar quan es tracta de trajectes entre municipis. “El tren és el que té més capacitat i menys accidentalitat, el que produeix menys emissions i millora la salut perquè no anem de porta a porta. D’aquí la importància de millorar els trens de rodalies”, argumenta Rojas.

Contaminació de l’aire i efectes a la salut

Hi ha dos grans tipus de contaminants, els gasos i les partícules, que tenen efectes a la salut de forma aguda i crònica. Les partícules amb un diàmetre de més de 10 micres són eliminades per la mucositat i no tenen efectes a la salut. Les de diàmetre igual o inferior a 10 micres (PM10) i les fines (PM 2,5) causen inflamacions i estrès oxidatiu als pulmons i es poden expandir a la resta de l’organisme. Les ultrafines poden arribar a qualsevol òrgan.

“L’exposició a llarg termini de nivells no gaire alts de contaminació estan associats a un increment de la mortalitat, de les malalties respiratòries i de les cardiovasculars. S’ha demostrat que la contaminació té efectes negatius al cervell, tant en nens que poden tenir un desenvolupament menys òptim, com en adults que tenen més probabilitats de desenvolupar malalties degeneratives cognitives. També s’associa a problemes perinatals, i disminueix la fertilitat tant en homes com en dones”, explica Bénédicte Jacquemin, investigadora d’ISGlobal, un centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”.

Als Estats Units s’han fet estudis que demostren que a les ciutats on s’han reduït els nivells de contaminació, 10 anys després d’haver millorat la qualitat de l’aire també millora la salut dels seus habitants i n’augmenta l’esperança de vida.

RODALIES: MÉS CLIENTS, MENYS COST

Al primer semestre de l’any, Renfe ha transportat 61.972.900 clients al servei de rodalia de Barcelona. La xifra representa un creixement del 7% i la incorporació de 4.062.200 nous clients respecte el mateix període de 2016. Igualment, hi ha una reducció anual de 470 milions d’euros en costos externs.

  • Els trens de Renfe són el mitjà més còmode, sostenible, fiable i econòmic en els desplaçaments que es poden fer a Catalunya. En sostenibilitat, el número de viatgers de Renfe equival a:
  • 91 milions de circulacions de cotxes
  • 2 milions d’autobusos
  • Estalvi de 1,33 milions de tones de CO2
  • Dels 470 M€ d’estalvi en costos externs, prop de 200 corresponen al canvi climàtic i 110 a la contaminació atmosfèrica local

AVANTATGES DE L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC

1) Més mobilitat i fluïdesa. Una línia de rodalies equival a tota una autopista.

2) Menys contaminació per persona.

3) Més seguretat viària.

4) Menors emissions de gasos d’efecte hivernacle.

5) Més llocs de treball.

6) Més poder adquisitiu. Per 30 km diaris l’ús del cotxe és quatre vegades més car.

7) Més benestar. Pots llegir o fer altres activitat i no requereix un estat d’atenció permanent.

Més continguts de