Contingut patrocinat
Especials 27/09/2023

El SAF, la clau per a la descarbonització de l’espai aeri

Aquest nou combustible sostenible pot ajudar a l’aviació a reduir en bona part les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Redacció
3 min
L’ús del SAF en avions actuals ja permet reduir fins al 80% les emissions de CO2 a l’atmosfera en comparació amb l’ús de querosè fòssil o tradicional.

La indústria de l’aviació contribueix, com d’altres mitjans de transport, a les emissions globals de diòxid de carboni (CO2), representant, segons l’Agència Internacional de l’Energia, un 2% del total d’emissions globals al 2022. Per abordar aquesta qüestió d’una manera immediata, les línies aèries ja estan impulsant l’ús de combustibles sostenibles per a l’aviació (SAF – Sustainable Aviation Fuel), una alternativa als combustibles fòssils que promet una reducció considerable de les emissions.

Però, què és el SAF? També conegut com a ‘combustible sostenible per a l’aviació’, el SAF és una alternativa als combustibles fòssils que ha emergit com una eina clau per a la descarbonització del sector aeri. Es pot produir a partir de diverses fonts. D’una banda, a partir de matèries primeres com olis vegetals, greixos animals, biomassa o altres residus agrícoles, i fins i tot del pinyol de les olives. Aquest seria el SAF orgànic. D’altra banda, i el que es posiciona com a millor opció de futur és el SAF sintètic que es pot obtenir a partir de CO2 capturat a l’atmosfera i de l’hidrogen verd.

La manera com es produeix aquest combustible és un factor clau per parlar de sostenibilitat. L’Associació de Transport Aeri Internacional (IATA) assegura que el SAF és sostenible, perquè les seves matèries primeres no competeixen amb la producció d’aliments o el subministrament d’aigua, ni tampoc contribueixen a la degradació forestal. Aquesta característica és fonamental per a la seva contribució a la sostenibilitat i als objectius de la Unió Europea (UE), que ha establert l’objectiu que el 2% dels vols siguin amb SAF l’any 2025, amb la intenció d’augmentar aquesta xifra fins al 70% l’any 2050.

El gran avantatge de la producció d’aquest combustible sostenible és, per tant, que a més d’assolir l’objectiu principal de la descarbonització de l’aviació, aconsegueix la circularitat dels residus donant una solució afegida a un problema actual.

Reducció entre el 80 i 100% de les emissions de CO2

L’ús del SAF en avions actuals ja permet reduir fins al 80% les emissions de CO2 a l’atmosfera en comparació amb l’ús de querosè fòssil o tradicional. En el cas del SAF sintètic permetria una reducció de fins el 100%. Això representa un gran avenç cap a la mitigació de l’impacte ambiental de l’aviació.

La limitada disponibilitat d’aquest combustible sostenible a gran escala és el principal obstacle actual, atès que la producció actual no arriba ni tan sols a cobrir un 0,1% de la demanda mundial de combustible d’aviació. Atesa aquesta oferta tan escassa, el seu preu és entre tres i quatre vegades superior al del querosè tradicional i la seva adopció massiva encara està limitada. Això provoca que les companyies aèries encara no puguin incorporar SAF de forma generalitzada en els seus vols. Tot i això, s’està treballant, justament, per incentivar aquesta producció i així poder seguir donant passes cap a l’objectiu de descarbonització del transport aeri.

Vueling és l’única aerolínia que subministra SAF diàriament a l’aeroport de Barcelona.

Com pot ajudar en la descarbonització del sector de l’aviació?

Un dels grans avantatges competitius del SAF és la seva compatibilitat amb les aeronaus actuals. Aquest carburant no requereix cap modificació dels mecanismes dels avions ni de les infraestructures dels aeroports, fet que facilita la seva implementació a gran escala.

Sense cap mena de dubte, aquest carburant representa una resposta immediata al repte de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en l’aviació i als objectius marcats per la UE. Amb una reducció potencial de fins al 100% de les emissions de CO2 en comparació amb els combustibles tradicionals, el SAF té el potencial de transformar radicalment l’impacte ambiental de l’aviació i marca un pas ferm cap a la sostenibilitat en el transport aeri.

Vueling lidera en el subministrament diari de SAF a l’aeroport de Barcelona.

L’aerolínia del Grup IAG s’ha posicionat com una de les pioneres en la promoció i implementació d’aquest combustible sostenible. Així ho demostren dues fites molt destacades: ha estat la primera low cost del món en oferir SAF als seus clients i actualment és l’única en subministrar-lo diàriament a l’aeroport de Barcelona. A més, Vueling col·labora en diversos projectes per incentivar la producció d’aquests carburants. L’aposta de Vueling per aquest combustible sostenible demostra que el SAF pot ser una realitat viable en la indústria de l’aviació.


www.vueling.com

stats