gestió territorial

El comú català

Quines terres tenen a disposició la gent dels pobles?