Publicitat
Publicitat

REGULACIÓ DEL SECTOR

Llum verda al consell estatal de l'audiovisual

El consell de ministres va aprovar en la seva reunió d'ahir un acord que ha de servir per impulsar definitivament la constitució del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA). Aquest organisme, que serà l'equivalent a nivell espanyol del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), es constituirà com una entitat independent i es convertirà en la màxima autoritat estatal en matèria de regulació del sector. Està previst, a més, que el CEMA tingui capacitat sancionadora en cas d'incompliment de la normativa, fet que crea reticències entre els mitjans privats.

Segons una nota del ministeri de Presidència, l'ens garantirà la "neutralitat i la independència" dels mitjans de comunicació, alhora que ajudarà a preservar "la transparència, el pluralisme i la lliure competència" i vetllarà pels interessos dels "espectadors i, especialment, dels menors".

La creació del CEMA estava prevista en la llei general de la comunicació audiovisual, en vigor des del març de l'any passat, i el ministre de Presidència, Ramón Jáuregui, va anunciar a principis d'any la seva intenció de tirar-lo endavant abans de l'estiu. Ara, però, tot just s'iniciarà el procés per escollir-ne el president i els sis consellers, que hauran de ser professionals de prestigi en l'àmbit de la comunicació i que hauran d'obtenir l'aprovació de tres cinquenes parts dels diputats del Congrés. Tot i així, i per evitar que l'elecció es bloquegi, la llei preveu que passats dos mesos de la primera votació sigui possible aprovar els noms dels membres del consell per majoria absoluta de la cambra.

Ara mateix, Espanya és l'únic dels 27 països membres de la Unió Europea que no disposa d'un organisme independent per regular el mercat audiovisual. Un cop constituït el CEMA, doncs, Espanya s'equipararà a la resta de països de la Unió en aquesta matèria. Caldrà veure, però, com es fa compatible aquest òrgan amb d'altres d'àmbit autonòmic ja existents en moltes zones de l'Estat, com el CAC, que només tenen competències sobre els mitjans que emeten únicament al seu territori d'influència.

Postveritat

Més continguts de

Postveritat
PUBLICITAT
PUBLICITAT