Publicitat
Publicitat

TVC compleix la missió de servei públic, segons l'informe anual del CAC

L'ens reclama que s'incrementi la presència de col·lectius socials, associatius, empresarials i sindicals, i també vol que es doni més presència a les dones

L'informe anual del CAC conclou que Televisió de Catalunya "compleix globalment les missions assignades" com a servei públic, tot i que reclama que s'incrementi la presència de col·lectius socials, associatius, empresarials i sindicals, així com la presència de les dones, especialment en les entrevistes, i revisar la tipologia de pel·lícules que s'emeten els caps de setmana a la tarda.

L'informe, el primer que analitza el compliment del servei públic, ja que fins ara s'havien estudiat aspectes puntuals, estableix que TVC "ha respectat els principis legals vigents, ha tingut cura del respecte a les regles ètiques i deontològiques, i ha aplicat les disposicions legals i reglamentàries en matèria de protecció de menors, comunicacions comercials, accessibilitat i promoció i difusió d'obres culturals europees i catalanes". Segons el CAC, Televisió de Catalunya intenta satisfer "les necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals de tots els ciutadans", tenint en compte tota l'oferta de la Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i ha garantit l'accés en condicions d'igualtat dels ciutadans als seus serveis generalistes i especialitzats" i de tots els seus usuaris amb independència de la seva localització territorial i de les seves preferències en la forma d'accedir-hi. A més, afegeix, "ha tingut especial cura" del públic infantil i juvenil mitjançant la programació del canal Super3/3XL.

Recomanacions

Tot i complir amb les missions assignades, el CAC recorda a Televisió de Catalunya que "hauria d'assignar a un canal la funció de garantir l'accés a l'espai públic dels grups socials, culturals i polítics significatius" i creu que aquesta mancança "podria explicar la presència reduïda dels representants de col·lectius socials, del món associatiu, de les organitzacions sindicals".

També suggereix que reconsideri la "tipologia" d'algunes pel·lícules emeses en horaris de tarda durant el cap de setmana i demana reforçar la divulgació dels principals esdeveniments científics. D'altra banda, demana fomentar la indústria audiovisual catalana, especialment en els programes destinats al públic infantil i juvenil i aquells en què predominen les produccions nord-americanes i japoneses.

L'estudi també recull la "necessitat i urgència" de dotar la CCMA del contracte programa i fer que concreti "les obligacions legals que es deriven de les missions de servei públic, així com el marc econòmic i pressupostari per complir de manera adequada aquestes missions".

El darrer contracte programa, recorda el CAC, va caducar l'any 2009.

Postveritat

Més continguts de

Postveritat
PUBLICITAT
PUBLICITAT