La presència de dones com a subjecte als informatius puja del 17% al 30% en 15 anys

L’augment és considerable, tot i que segueix lluny de la paritat

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha remarcat que la presència femenina a la ràdio i la televisió ha anat en augment en els últims 15 anys. Als informatius dels mitjans analitzats per l’organisme (TV3, TVE Catalunya, 8TV, Catalunya Ràdio i RAC1) el temps de paraula de les dones ha passat del 17% del 2004 al 30%. L’augment és considerable, tot i que segueix lluny de la paritat i, a més, la representació d’homes i dones no és igualitària en els rols que se’ls atorga: les dones apareixen associades sobretot a l’esfera privada, i els homes a l’àmbit públic, professional o social.

A l’hora d’informar sobre la violència masclista, el CAC sí que ha notat una evolució en el tractament, conseqüència d’un canvi social: ha passat de ser vista com un fenomen propi de “l’àmbit privat” a ser considerada “el resultat d’una sèrie d’elements de desigualtat estructural i, per tant, de caràcter social i públic”. Tot i incloure encara alguns elements que contribueixen a la dramatització o espectacularització de la informació, el tractament que en fan els mitjans públics no és “en cap cas” banalitzador.

D’altra banda, el CAC alerta que internet s’ha convertit en la plataforma on més es concentren els continguts sexistes avui dia. “Resulta lamentable comprovar que en les plataformes d’intercanvi de vídeos, els blogs, les webs i les xarxes socials hi ha un retrocés pel que fa a la lluita contra la discriminació i els estereotips de gènere”, ha declarat el president del Consell, Roger Loppacher.

En els seus informes sobre violència masclista a internet, el CAC ha detectat, per exemple, un vídeo que explica les regles que ha de seguir un home que pega a la seva cònjuge, pàgines que justifiquen l’ús del càstig físic cap a les dones i donen instruccions per exercir-lo, i vídeos de nens jugant a reproduir escenes de violència masclista. El 40% dels continguts denunciats per l’organisme han estat eliminats, i en un 35% s’hi ha restringit l’accés.

En aquest sentit, Loppacher considera especialment perilloses les plataformes d’intercanvi de vídeos, perquè “el discurs discriminatori hi és present, es viralitza i se’n multiplica l’efecte negatiu”. A més, recorda que aquest tipus de plataformes són molt populars entre els joves i les persones que estan “en fase formativa”, la qual cosa els fa més vulnerables.