Publicitat
Publicitat

ABANS D'ARA

Elogi de Clavé

[...] Tot el que contribueixi a perpetuar el record de Clavé ha de merèixer la franca adhesió i simpatia dels catalans. Clavé fou un ciutadà exemplar en el qual te molt a aprendre encara la nostra joventut. Hem d'admirar sobre tot en ell l'artista, educador de multituds, i el patriota republicà. Sortit del poble, al poble dóna el millor de la seva vida i de la seva obra. Aprenent de torner per a guanyar-se el pa i ajudar els seus, una malaltia l'obliga aviat a deixar el treball, i des d'aleshores es dedica amb tota l'ànima a la música, per la qual sent devoció i fervor. Es forma ell tot sol: és l'autodidacte per excel·lència. [...] Cor generós i entusiasta, pren part en l'any 1843 en les memorables jornades de la Junta Central de Barcelona. Pres a la Ciutadel·la, en les tenebres del calabós il·lumina el seu esperit d'enaltir els obrers per l'art.

[...] Clavé veia realitzat dos anys després el seu somni de dirigir una societat coral, L'Aurora, de la qual havia de néixer a mitjan segle la famosa Euterpe. El fundador va conèixer des de llavors la glòria popular; la seva figura assolia l'alçària dels reformadors de pobles; tota la terra catalana cantava sota la seva inspiració; un ideal d'art i bellesa ajuntava els treballadors en un anhel redemptor. ¿Voleu gesta més bella i més fecunda? [...]

Josep Anselm Clavé fou, per altra part, un lleial servidor de la primera República. El Govern va confiar-li missions i càrrecs importants. La seva intensa actuació en aquell període tan agitat acabà de minvar la seva salut, i aquell heroi popular moria poc temps després gairebé en la misèria.

[...] La joventut de Catalunya, enderrocadora de tot fals prestigi, severa, severíssima amb els valors negatius, inexorable amb el plebeisme d'ànima i amb la mentida que s'amaga sota els noms més enlluernadors, ha de fer justícia a aquell gran català que va tenir totes les qualitats i potser tots els defectes del Vuit-cents, tan bescantat pels qui són incapaços de comprendre la seva bellesa i el seu idealisme.

Carles Rahola 1933

Riure, malgrat tot

Més continguts de