El Green Deal i el pressupost de la UE

Cal un impost europeu relacionat amb el clima, o millor, convertir en europeu l’impost de societats

El pressupost europeu és, més que mai, una qüestió en disputa. / XAVIER BERTRAL