ABANSD’ARA

Las revueltas de Barcelona desde 1833

De l’article de Balmes (Vic, 1810-1848) a La Sociedad (7-IX-1844), representatiu del periodisme doctrinal dominant al segle XIX com a arma dialèctica de les lluites polítiques. Acaba de sortir el llibre que conté les contribucions al simposi sobre Balmes organitzat a Vic per la Universitat de Girona. Imatge: la revolta del 1833 al pla del Teatre (Barcelona).