28/11/2012

És correcte 'degut a'?

2 min

La posició normativa en aquest tema és molt fàcil de resumir. Degut a és correcte si degut s'utilitza com a participi de deure . Aleshores sol concordar amb un nom anterior al qual es refereix: "La derrota va ser deguda al mal temps", "No sé a què és degut el seu retard ".

En canvi, degut a és incorrecte com a locució prepositiva equivalent a a causa de, gràcies a, per culpa de , etc. No seria bo, per tant: "Van perdre el partit degut al mal temps" o "Degut a la pluja, arribarà tard". Els llibres d'estil -força unànimes- hi veuen un calc de debido a.

I poca cosa més caldria afegir si no fos que el GD62 i també el Gran Larousse ens diuen que degut a vol dir a causa de ; i que Ruaix, en el seu Nou diccionari auxiliar -i canviant un criteri anterior- també l'admet amb aquest valor "amb cauteles" i ens en dóna exemples de Narcís Oller i Josep Maria de Sagarra.

Joan Solà, al seu Plantem cara , parla del seu equivalent en anglès: due to . Les velles gramàtiques prescriptives també condemnaven l'ús del due to a "Due to the rain, the match was cancelled" i instaven a fer servir because of , però les modernes, descriptives, ja l'accepten.

L'anglès se sent prou fort i segur perquè la norma no la dicti una elit d'erudits sinó un ampli consens dels seus usuaris. I és per això que els seus gramàtics no dubten a beneir una forma quan ha esdevingut " common in educated usage ".

Per contra, el gramàtic francès, italià o català ha d'anar repetint que dû à, dovuto a o degut a és incorrecte quan equival a à cause de , a causa di o a causa de , cosa que fa sospitar que no és cap castellanisme. Obeint-lo ens sentim més segurs però, alhora, li donem un poder que hauria de ser de tots.

stats