01/05/2022

Fem que les coses passin, al servei de l’alumnat

3 min
Imatge de la classe d'una escola de Barcelona

La pandèmia ens ha deixat una situació complicada als centres educatius. Cada cop hi ha més alumnat vulnerable i el que ja era vulnerable ara ho és més. Vam dir que no tornaríem a l’escola d’abans del covid i no hi tornarem. Ara és el moment, és imprescindible i inajornable tirar endavant polítiques educatives que ens permetin avançar cap a una transformació real i sistèmica del Servei Educatiu de Catalunya. Una transformació que hem de fer pensant en l’alumnat i conjuntament amb tota la comunitat educativa. Unes polítiques que ens portin a un sistema educatiu de qualitat, equitatiu i generador d’oportunitats per a tots els infants i joves del país, visquin on visquin, i siguin quins siguin els seus condicionants vitals o socials.

Inscriu-te a la newsletter Pensem Les opinions que et fan pensar, t’agradin o no
Inscriu-t’hi

Per això, nosaltres ja hem començat a actuar amb un conjunt d’iniciatives que constitueixen un autèntic canvi de paradigma.

De cara al curs vinent, iniciem la baixada de ràtios a Infantil 3, una mesura que farà que, de forma generalitzada, hi hagi menys alumnes per aula. És a dir, la pràctica totalitat de les aules d’Infantil 3 del país tindran 20 o menys alumnes per classe. Una acció que es repetirà cada curs fins que totes les aules del país de tots els cursos tinguin ràtios reduïdes. També el proper curs iniciem la gratuïtat per a les famílies de l’escolarització de l’etapa 0-3 a les llars d’infants públiques, començant per I2, una mesura social, feminista, d’equitat i conciliadora. Per combatre la segregació escolar farem, per primera vegada, distribució equilibrada de l’alumnat en situació de vulnerabilitat a l’entrada del sistema, als centres públics i concertats, amb acompanyament econòmic des del primer alumne. En un àmbit que considerem prioritari perquè des del Govern volem que aquesta sigui la legislatura de la FP, incrementem i integrem l’oferta de formació professional per tal de donar sortida a la demanda creixent -l’oferta en FP creix l’any vinent més que en els últims 5 anys conjuntament- i garantir plaça a l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO. Avancem el calendari escolar, cinc dies a primària i tres a secundària. Tothom coincideix que aquesta mesura és bona per a l’alumnat i les famílies, no afecta els drets laborals dels mestres i facilita la conciliació familiar perquè l’alumnat farà el mateix horari que la resta del curs escolar de forma gratuïta. Introduïm progressivament una manera d’aprendre més competencial i més transversal a través dels nous currículums educatius, que doten de més autonomia pedagògica els centres i el treball per projectes. I no renovem els concerts als centres que separen nens i nenes a les aules.

Un repte a banda, al qual també estem donant resposta, és la situació de la llengua catalana a l’ensenyament. I aquesta és una qüestió que també cal afrontar ara, sense demora, perquè el model d’escola catalana està rebent un atac judicial, polític i mediàtic sense precedents que coincideix amb una davallada preocupant de l’ús social del català, dins i fora de l’aula. El català és una prioritat per a aquest Govern. Sabem que l’escola no és el problema, però és part de la solució. Per això, amb el màxim consens polític, social i pedagògic possible elaborarem un decret per tal d’enfortir el model d’escola catalana, donar cobertura jurídica a les direccions i protegir els projectes lingüístics dels centres. Igualment, hem creat el pla d’impuls del català, que ens permetrà incrementar l’ús social de la llengua catalana als centres educatius en els cursos vinents.

Ens hem posat en marxa per impulsar unes polítiques transformadores del sistema educatiu del país que no podem, ni volem, aturar. És necessari i urgent actuar. Qui s’oposa a aquestes transformacions no està pensant en l’alumnat.

stats