El Consell de Garanties avala la llei del vot electrònic i recomana que es facin proves abans d'aplicar-lo

El dictamen s'aprova per majoria però amb un vot particular en contra

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat el projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans residents a l'estranger. L'organisme, que hi ha donat el vistiplau amb una majoria de 7 vots a favor i 1 en contra, considera que el text no contradiu la Constitució. Cs havia plantejat els dubtes d'inconstitucionalitat en interpretar que la Generalitat no té competències per canviar la normativa del vot dels residents a l'estranger (inclosa en l'article 75 de la llei electoral espanyola) i tampoc pot introduir el vot electrònic si no s'incorpora arreu de l'Estat. El CGE, en canvi, creu que la Generalitat té potestat per fer aquestes modificacions.

Ara bé, davant les previsibles dificultats per posar en marxa el vot electrònic per als residents a l'estranger, el Consell de Garanties recomana a la Generalitat que, abans de posar-lo en marxa, faci les proves pertinents i signi els protocols i convenis de col·laboració que la mateixa llei estableix com a necessaris.

El Consell reconeix que la llei podria entrar en contradicció amb l'article 75 de la llei orgànica del règim electoral general (Loreg), però opta per fer una interpretació (que recull la doctrina del TC) que defensa "l'opció més favorable per a l'exercici i el gaudi dels drets fonamentals". Així, considerant el dret de vot com un dret "indispensable per a l'existència de l'estat democràtic de dret", els consellers conclouen que el vot electrònic millora el dret de participació dels residents a l'estranger i, per tant, no està fora de la Constitució.

Les conclusions han rebut l'aval de 7 membres, amb el vot particular de Carles Jaume Fernández, que conclou que sí que és contrari a la Constitució i a alguns articles de la Loreg. Segons ell, la Generalitat no té competències per modificar l'article 75 de la Loreg, que regula els drets de tots els espanyols residents a l'estranger, i no només el dels catalans. A més, considera que no es pot introduir el vot electrònic només per a una part dels ciutadans de l'Estat, encara que només reguli les convocatòries que siguin competència de la Generalitat, com eleccions al Parlament o consultes.

Els dictàmens del Consell no tenen caràcter vinculant, però els grups parlamentaris tendeixen a adaptar-s'hi. La norma, que la mesa ja pot enviar properament al ple perquè sigui aprovada de forma definitiva, necessitaria una majoria de dues terceres parts dels diputats. El Govern inicialment havia pensat a estrenar el vot electrònic per al referèndum, una qüestió que finalment ha descartat.

Més continguts de