Publicitat
Publicitat

COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT

El Govern intentarà negociar les retallades que envaeixen competències abans d'anar al TC

L'executiu ha demanat dos dictàmens més al Consell de Garanties Estatutàries sobre ordres de Madrid que regulen la concessió de subvencions a entitats socials

El portaveu del Govern, Francesc Homs, ha assegurat que l'executiu portarà al TC la retallada de la paga extra als funcionaris, la liberalització dels horaris comercials i la resta del decret del 13 de juliol que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha jutjat inconstitucional si no es pot solucionar la situació per la via de la negociació amb l'Estat. La Generalitat no té cap problema per iniciar un període de negociació mentre hi hagi marge per recórrer al TC, però si aquest temps s'esgota i no hi ha resposta satisfactòria no dubtarà d'arribar al Constitucional. Aquest termini serà de tres a nou mesos, en funció de la disposició del govern espanyol.

Així mateix, el Govern ha acordat sol·licitar al CGE dos dictàmens més per dues ordres estatals que regulen la concessió de subvencions a entitats socials. D'una banda, l'executiu porta al CGE l'ordre estatal que estableix les bases reguladores i convoca la concessió de subvencions per a programes de cooperació i voluntariat socials a càrrec de l'assignació tributària de l'IRPF, el conegut 0,7%. D'altra banda, el Govern també demana dictamen sobre l'ordre que estableix les bases de la concessió de subvencions de la secretaria d'Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat. El Consell de Garanties Estatutàries disposa d'un mes per emetre els dictàmens.

Tal com estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el govern de la Generalitat té competència exclusiva en matèria relativa als serveis socials. Obviant aquesta circumstància, el govern de l'Estat estableix que el ministeri realitzi de manera centralitzada la convocatòria, la gestió i la concessió de les subvencions, impedint l'actuació de les comunitats en els projectes a realitzar al seu territori.

El Tribunal Suprem ja va donar la raó a la Generalitat el mes de juliol passat, en estimar el recurs de cassació contra l'ordre que estableix les bases de la concessió de subvencions de la secretaria d'Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat. Aquesta sentència favorable se suma a la que ja va dictar el mateix òrgan judicial en què reconeixia la competència del Govern en la tramitació, la resolució i el pagament de les subvencions provinents de l'assignació del 0,7% de l'IRPF.

21D

Més continguts de

21D
PUBLICITAT

Totes les dades, notícies i anàlisis per entendre la convocatòria electoral

Vés-hi
PUBLICITAT
PUBLICITAT