GRUP MIXT

La mesa del Parlament modifica el reglament perquè SI i C's puguin proposar lleis

Rivera mostra satisfacció mentre que López Tena considera que tindran menys drets

La mesa del Parlament ha fet una proposta de modificació del reglament de la cambra catalana per regular el funcionament dels partits que conformen el grup mixt, format pels quatre diputats de SI i tres de C's. Si s'aprova aquesta modificació es permetria la creació de "subgrups parlamentaris" dins del grup mixt, cosa que donaria la capacitat a SI i a C's de presentar per separat iniciatives legislatives. C's ja ha mostrat la seva satisfacció per aquesta reforma perquè donaria "més autonomia" a cadascun dels partits, "beneficia la claredat d'actuació del grup mixt i no perjudica ningú". En canvi, SI considera que altres punts de la modificació causaran una pèrdua de drets i han manifestat que "no cediran". L'esperit de la reforma del reglament del Parlament que proposa la mesa, i que haurà d'aprovar els pròxims dies, dóna autonomia als integrants del grup mixt. La modificació regularia el seu funcionament amb l'objectiu que tant els quatre diputats de SI com els tres de C's puguin exercir les iniciatives legislatives i subscriure els procediments parlamentaris que l'actual reglament permet a un sol grup. D'aquesta manera, SI i C's esdevindrien "subgrups" del grup mixt i podrien actuar per separat.

Segons la informació facilitada per SI, els articles modificats serien l'article 22, l'article 24.2 i l'article 25. En concret, a l'article 22 s'afegiria un article 22 bis titulat "Subgrups parlamentaris", que establiria que el mínim per formar un subgrup dins el grup mixt hauria de ser de tres diputats; que aquests han de designar un representant, que pot assistir "amb veu i vot" a les juntes de portaveus; que poden proposar iniciatives legislatives; que la mesa establiria els torns d'intervenció de cadascun dels subgrups, i que en cada període de sessions la mesa del Parlament establiria el nombre màxim d'interpel·lacions i preguntes amb una distribució proporcional entre els subgrups.

L'article 24.2 del reglament es modificaria de forma que en les iniciatives que requereixin la signatura de més d'un grup parlamentari, tant la signatura del grup mixt com la d'un subgrup requerirà el suport d'un mínim de cinc diputats. És aquest l'article amb què discrepa SI, ja que en el reglament es requereix la majoria del grup, cosa que beneficia els diputats independentistes.

A l'article 25, que fa referència a la dotació dels mitjans materials, s'afegiria una apartat 1 bis que especifiqués que la distribució d'aquests mitjans entre els subgrups es farà en proporció al nombre respectiu de membres.

SI assegura que no cedirà

El diputat de SI Alfons López Tena, que ha comparegut aquest dimarts al migdia acompanyat d'Uriel Bertran, considera que amb la modificació de l'article 24.2 el seu subgrup perd drets en comparació amb el reglament actual. Segons López Tena, fins ara tenien la possibilitat de signar, com a part majoritària del grup mixt, algunes iniciatives que requereixen la signatura d'almenys dos grups, com ara les propostes de comissions, i amb la modificació perden aquest "dret", ja que es necessitaria almenys el suport de cinc diputats.

"No estem disposats de cap manera a acceptar-ho perquè no acceptem que el reglament del Parlament el modifiqui la mesa en perjudici nostre i traient-nos drets", ha subratllat López Tena. "Que es quedi com està", ha insistit.

En aquest sentit, el diputat independentista ha anunciat que "en el moment oportú i de la manera oportuna" prendran accions perquè la modificació no els perjudiqui. De moment, han enviat una carta a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, per esmenar la proposta de modificació amb tres punts: la supressió de l'exigència de cinc diputats en l'article 24.2 i dues modificacions de caràcter tècnic que fan referència a la inclusió dels "subgrups" i "representants de subgrups" en altres articles.

Satisfacció de C's


C's, en canvi, ha vist amb bons ulls la modificació. El seu president, Albert Rivera, ha mostrat la satisfacció del seu partit per "l'acord polític" de la mesa del Parlament, perquè dóna més autonomia al seu partit i a SI. Tot i això, ha dit que s'ha d'esperar al ple del dia 19, en què es tirarà endavant aquesta reforma, que donarà un "format jurídic a l'acord polític" i que es farà per lectura única.

En declaracions a l'ACN, Rivera ha mostrat bàsicament la seva satisfacció perquè a partir d'ara C's, amb els seus tres diputats, podrà presentar iniciatives legislatives sense necessitar SI o a l'inrevés. Segons Rivera, aquest acord "beneficia la claredat d'actuació del grup mixt i no perjudica ningú".

Rivera també ha criticat que SI estigui insatisfeta amb el fet que no acceptin el reglament per la modificació de l'article 24.2 perquè amb l'establiment dels subgrups hi ha una situació de "quatre i tres" i no "de set sotmesos a la majoria". Per això considera "absurd" que es prioritzés la voluntat de la majoria. "El que passa és que a alguns els interessava una lectura obsoleta del reglament" i "volien aprofitar aquesta ambigüitat per proposar coses que no els tocava", ha conclòs.

Més continguts de