ELECCIONS

Renúncies vàlides a la mesa electoral

No puc perquè...

Cada Junta Electoral de Zona  contempla una sèrie de motius com a al·legacions vàlides per renunciar a ser a la mesa. Aquests són els de la Junta de Barcelona

  - Estar empadronat fora de l’àmbit territorial de les eleccions.

  - Malaltia (amb certificat mèdic).

  - Dones embarassades. Fins a les 26 setmanes de gestació amb certificat mèdic, i, sempre a partir de la 27a.

  -Atenció a malalts o persones dependents. Sempre cal el llibre de família, de convivència o el certificat d’assistència per acreditar la relació entre tots dos.

  - Fills. Poden presentar recurs les mares de nadons lactants fins als sis mesos d’edat. Si el nen té entre sis mesos i un any, caldrà certificat mèdic per acreditar la lactància. També poden al·legar les persones amb nens fins a 12 anys si demostren que viuen soles amb l’infant o que la resta de la família treballa el dia de les eleccions.

  - Persones incapacitades (mínim 33% d’incapacitat).

  - Celebracions. En cas d’estar convidat a un casament, comunió o bateig, si s’és el contraient, ascendent, descendent, germà o cosí. Quant a bodes de plata i d’or, cal acreditar la data del banquet i es manté la mateixa norma.

  - Laboral. Només si s’exerceix un servei d’emergència a la societat: metges en servei de guàrdia i bombers.

  - Estudis. Els exàmens només són motiu de renúncia si coincideixen exactament amb el dia de les eleccions.

  - Viatges. Cal demostrar que els bitllets s’han comprat abans que es proclamés la data de les eleccions. -

  -Estància o residència a l’estranger (amb contracte laboral o matrícula acadèmica).

  - Hi ha perfils exclosos, com els candidats, militars, cossos de seguretat o els condemnats per sentència ferm, entre d’altres.

 

Més continguts de